Begeleiding bij het aanwerven van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Wat kan je van ons verwachten?

 • Het analyseren van bestaande processen en aanbevelingen in het kader van een meer inclusief HR-beleid
 • Het trainen van leidinggevende en medewerkers rond het omgaan met verschillen?
 • Inzicht bieden in de meerwaarde van een inclusieve onderneming
 • Het informeren rond tools om gepast mee aan de slag te gaan
 • Het verhogen van collectieve deskundigheid binnen een onderneming

 Begeleiding bij het aanwerven van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt

Fase 1: inspiratiesessie
We voorzien een inspiratiesessie voor leidinggevenden om hen te sensibiliseren rond medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt  en hoe deze in te schakelen in het normaal economisch circuit.
Programma (3u):
 • De arbeidsmarkt vandaag: uitdagingen en mogelijkheden.
 • Inzicht bieden in de meerwaarde van een inclusieve onderneming.
 • Het delen van ‘best practices’ en valkuilen.
 • Wat bestaat er aan tools om gepast mee aan de slag te gaan?
 • Wegwijs maken in de beleidsondersteunende tewerkstellingsmaatregelen waar jullie als organisatie gebruik van kunnen maken om ook voor deze mensen duurzame tewerkstelling te realiseren. Voorbeelden zijn het inzetten van bijzonder tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s), zoals de VOP premie. Deze kunnen impact hebben op de forecast van de diverse restaurants.

 

Doel:

 • Gedragenheid versterken
 • De collectieve deskundigheid verhogen

 

Doelgroep: HR en leidinggevenden

 


Fase 2: intervisiegesprekken
Na de opstart kunnen intervisiegesprekken georganiseerd worden tussen operationele leidinggevenden en een ervaren arbeidsconsulent van Divergent.  Via uitwisseling van praktijkervaringen wordt de kennis bij leidinggevenden gedeeld en  verhoogd. Vragen en antwoorden komen in een bedrijfs-wiki.

Fase 3: collega’s
Ook voor collega’s kan het in dienst nemen van mensen met een beperking zorgen voor vragen en de behoefte groeien om meer inzicht en begrip in hun situatie te krijgen. Belangrijk is wel dat deze mensen dan ook ondersteund worden.
De Consultant van Divergent geeft opnieuw een algemene infosessie met als doel  inzicht te bieden in het plan van de organisatie op een voor hen toegankelijke en bevattelijke manier.
Daarnaast kunnen we, in geval van specifieke uitdagingen, informatiesessies geven op maat van de medewerkers waardoor opnieuw de collectieve deskundigheid verhoogd.