Workshop: Collectieve taalondersteuning

Collectieve taalondersteuning


Werkinstructies, veiligheidsvoorschriften of personeelscommunicatie vormen vaak een probleem voor anderstalige werknemers. Nederlandstalige collega’s vinden ook niet altijd de juiste woorden om iets duidelijk uit te leggen aan iemand die de taal niet machtig is.


Naast de ondersteuning voor de anderstalige stellen we op maat van het bedrijf sensibiliserende acties op en werken we rond taal. Zo pakken we op een duurzame én verbindende manier het probleem samen aan. Taaldrempels worden verkleind en taalkansen vergroot.