Workshop: Job carving

Job carving: het opsplitsen van het werk op basis van de mogelijkheden


De arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap staat of valt met de mogelijkheden die bedrijven kunnen bieden voor aangepast werk en een aangepaste werkomgeving. Om op voldoende schaal passende arbeid voor deze doelgroep te realiseren zijn veranderingen in de arbeidsorganisatie noodzakelijk. Dit willen wij realiseren door de ontwikkeling van een vorm van jobcarving.


Voor sommige mensen zal tijdens het opstellen van het ontwikkelplan het opnemen van de volledige functie zoals ze nu vooropgesteld is voor jullie medewerkers onhaalbaar blijken. Soms zijn relatief kleine echter ingrepen mogelijk om deze afstand te verkleinen.


Daarnaast kunnen wij advies geven in de mogelijkheden en jullie wegwijs maken in de beleidsondersteunende tewerkstellingsmaatregelen waar jullie als organisatie gebruik van kunnen maken om ook voor deze mensen duurzame tewerkstelling te realiseren. . Voorbeelden zijn het inzetten van bijzonder tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s), zoals de VOP premie.