Workshop: Leerlingen met een beperking voorbereiden op de arbeidsmarkt

Workshop: Leerlingen met een beperking voorbereiden op de arbeidsmarkt

De transitie van een schoolomgeving naar een arbeidsmarkt is geen eenvoudige overgang. Om de drempel naar de arbeidsmarkt zo veel mogelijk te verkleinen, is het belangrijk om de schoolse vaardigheden af te stemmen en te vertalen naar de noden van de arbeidsmarkt.

Na deze workshop hebben de begeleiders:

  • Tools in handen om hun leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt (verkennen van de arbeidsmarkt, solliciteren).
  • Kennis van de tools die de VDAB ter beschikking stelt.
  • Inzichten hoe ze de schoolse vaardigheden en ondersteuningsnood kunnen omzetten naar arbeidscompetenties en ondersteuningsnood op de arbeidsmarkt.

 

Programma:

In het eerste deel van de workshop gaan we dieper in op het thema ‘solliciteren’:
  • We gaan kijken hoe je de jongere kan voorbereiden om de functiebeperking bespreekbaar te maken met de werkgever gedurende de verschillende stappen van de sollicitatie.
  • We reiken concrete tools hoe je zowel sterktes, zwaktes, impact van de beperking en ondersteuningsnoden in kaart kan brengen en bespreekbaar kan maken
  • We gaan dieper in op de analyse van de vacature en de aandachtspunten om een goede matching te realiseren
  • We stellen een plan van aanpak op om de sollicitatie voor te bereiden
  • In het tweede deel gaan we dieper in op de verkenning van de arbeidsmark:
  • We verkennen hoe je het jobdoelwit kan bepalen
  • We gaan actief aan de slag met de tools van de VDAB om de schoolse vaardigheden te vertalen naar gevraagde competenties op de arbeidsmarkt

Doelgroep: Begeleiders van leerlingen van secundair onderwijs met beperking, zorgcoördinatoren, etc.