Trainingen & begeleidingen rond arbeidsbeperkingen

Bij een arbeidsbeperking denken we vaak spontaan aan een slechtziende of slechthorende persoon of iemand in een rolstoel. In realiteit gaat het om een veel grotere groep van mensen die kampen met zichtbare en onzichtbare fysieke en/of mentale gezondheidsproblematieken.

Training: "Duurzaam aan het werk – ook met een mentale en/of fysieke gezondheidsproblematiek"

Met het oog om medewerkers met een fysieke en/of mentale gezondheidsproblematiek te ondersteunen of aan te werven, wordt een workshop aangeboden rond het thema.

Veel werkgevers stellen medewerkers tewerk met een (on)zichtbare mentale of fysieke uitdagingen (ASS, spierziekte, NAH, CVS, chronische pijn, diabetes etc) die een impact hebben op het werk of bij collega’s vragen opwerpen.

De medewerkers kunnen vaak met volgende vragen/moeilijkheden zitten:

 • “wat kan ik zeggen tegen leidinggevend/collega’s”
 • “hoe zorg ik ervoor dat ik niet altijd opnieuw erop moet wijzen wat voor mij niet lukt omdat mensen vergeten dat ik ziek ben aangezien er niets aan mij te zien is”
 • “hoe bewaak ik mijn grenzen want anderen doen het niet voor mij”
 • ...

Ook als werkgever kan een rol opnemen en deze medewerkers extra ondersteunen.

Doelgroep

HR Managers/leidinggevenden

Tijdens de workshop wordt enerzijds informatie uitgewisseld en wordt ingegaan op de concrete werksituatie van deze medewerkers. Zo kunnen HR-medewerkers/-managers gepast, en met voldoende deskundigheid, aan de slag om medewerkers duurzaam aan het werk te houden in hun bedrijven.

Timing

De voorziene timing van de workshop is 3 uur. Aan één workshop kunnen 15 personen deelnemen.

Trainers

Divergent is een partner van de VDAB en heeft een 20-tal Arbeidsconsulenten in dienst die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, al dan niet met een fysieke en/of mentale gezondheidsproblematiek. Twee ervaren Arbeidsconsulenten zullen jullie wegwijs maken.

Tijdens de workshop worden volgende thema’s besproken:

 • Inzicht bieden in de meerwaarde van een inclusieve onderneming.
 • Wat is onzichtbaar ziek & impact op je werk
 • Verschil tussen belasting en belastbaarheid
 • Kader: Johari venster – belang van bespreekbaarheid en openheid
 • Wetgevend kader
 • Praktijkvoorbeelden
 • Tips i.v.m. het bespreekbaar maken én houden
 • Wegwijs maken in de beleidsondersteunende tewerkstellingsmaatregelen waar jullie als organisatie gebruik van kunnen maken om ook voor deze mensen duurzame tewerkstelling te realiseren. Voorbeelden zijn het inzetten van bijzonder tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s), zoals de VOP premie.

Deelnemers zullen na deze sessie:

 • Weten welke mogelijke ‘onzichtbare’ beperkingen er zijn en hun impact op het werk. Ze begrijpen het belang van het bespreekbaar maken hiervan.
 • Gedrag of vragen die voortkomen uit deze ‘onzichtbare’ beperkingen beter kunnen plaatsen, begrijpen en hierop adequaat reageren.
 • Een overzicht krijgen van tips op maat over samenwerking en communicatie voor de leidinggevende/HR medewerker.

Training en begeleiding: een dove of slechthorende medewerker

Wil je collega’s voorbereiden op de samenwerking of loopt de samenwerking met de andere collega’s niet zo vlot? Wil je de samenwerking alle kansen op succes geven? Wij kunnen een op-maat-opleiding en begeleiding voor de collega’s op de dienst waar een dove of slechthorende medewerker werkt.

Wat kunnen we doen?

 1. Concretiseren van de opleiding op maat op basis van:
  • Verkennend gesprek met medewerker
  • Verkennend gesprek met leidinggevende / diensthoofd
 2. Geven van een infosessie voor directe collega’s over dovencultuur en tips bij samenwerking tussen dove en horende collega’s  (sessie van 2 uur).
 3. Uitwerken van een infobundel voor de organisatie met toegankelijke informatie over communicatie en dovencultuur.
 4. Afsluitend gesprek voorzien in een overleg met medewerker en management: nabeschouwing en tips/advies naar toekomst, toelichting i.v.m. tolkgebruik, afstandstolken, een praktische oplossing voor het betrekken van de medewerker bij vergaderingen,…

Training en begeleiding: autisme/ASS op de werkvloer

Heeft uw organisatie een medewerker in dienst met een autismespectrumstoornis (ASS)? Wil je de kans op slagen verhogen? Loopt de samenwerking niet met iedereen even vlot? Wilt u de organisatie proactief inzetten op de problematiek van ASS?

We kunnen de leidinggevenden kapstokken meegeven wat ASS betekent en hoe je kan omgaan met signalen met het oog op een duurzame integratie van de betrokken medewerker in het team.

Via de workshop willen we concrete handvaten meegeven aan de teamleaders wat autisme inhoudt.

Volgende info wordt besproken:

 • Wat is ASS?
 • Wat zijn opvallende kenmerken?
 • Aandachtpunten bij het opleiden van medewerkers met autisme
 • Tips om met ASS om te gaan op de werkvloer

Meer info?

Contacteer ons op 09 331 03 36 - 0498/40 22 59 of