Training: Gezondheid op het werk

Training: Gezondheid op het werk

Gezonde medewerkers zijn geen vanzelfsprekendheid. Ondanks een stijgende aandacht voor gezondheidsthema’s ziet men toch een achteruitgang in de gemiddelde gezondheidssituatie van ‘de Vlaming’.  In een loopbaanperspectief dat langer wordt, heeft dit natuurlijk ook invloed op de inzetbaarheid van medewerkers.
In deze workshop verkennen we hoe werkgevers impact kunnen hebben op het gezondheidsbewustzijn van hun medewerkers en welke acties mogelijk zijn om het bewustzijn te verhogen. We raken de verschillende thema’s hierbinnen aan op een generalistische manier en kijken naar het beleidskader en mogelijke (gedeeltelijke) subsidiëring.
Na de workshop:
Heeft u kennis gemaakt met gezondheidsbeleid binnen een organisatiecontext.
Bent u zicht bewust van enkele indicatoren rond de gezondheidstoestand van de gemiddelde Vlaming.
Bent u op de hoogte van mogelijke componenten binnen het gezondheidsbeleid
Heeft u zicht hoe dit kan worden geïntegreerd in het bestaande beleid van de onderneming


Programma (3u)


Tijdens het eerste deel van de workshop geven we kort een algemeen kader
We verduidelijken de link naar welzijns- en verzuimbeleid
We werken kort de componenten van een gezondheidsbeleid uit
We verkennen de mogelijkheden tot positieve beïnvloeding
In het tweede deel gaan we dieper in op het kader en de methodieken om dit te realiseren
We kijken hoe je via de creatie van een draagvlak en ambassadeurschap tot een duurzaam resultaat komt.
We zetten de kadermethodiek Gezond Werken uit, bestaande uit een stappenplan/ tools &begeleiding / mogelijke subsidiëring


Doelgroep: HR medewerkers, leidinggevende, preventie adviseurs