Coaching van medewerkers die dreigen uit te vallen en/of het werk hervatten


De coach treedt op als externe partij om een antwoord te bieden op een concrete situatie/probleemstelling, zoals moeilijkheden om bepaalde taken uit te voeren, stroeve samenwerking met team, ….


Tijdens het coaching traject wordt gebruik gemaakt van gespecialiseerde tools en gesprekken om de coachee te ondersteunen. Het coaching traject kan resulteren in verhoogde zelfreflectie, duiding van de gewenste werkhouding, aanbevelingen rond aangepast werk en/of inzichten rond de gewenste bedrijfscultuur.


Voor de opstart van het coaching traject, gaat de coach in gesprek met de leidinggevende om de knelpunten te verduidelijken en concrete afspraken te maken rond de doelstellingen en verwachte uitkomst van de coaching opdracht. In functie van de concrete noden wordt het team en/of leidinggevende actief betrokken tijdens de coaching van de medewerker.