Onboarding: consulting

Beleid: Opstellen van een onthaalbeleid

Wat?

De consultant analyseert het huidig onthaalbeleid en gaat na op welke manier het peter/meterschap verankerd kan worden in reeds bestaande procedures/documenten.

Hoe?

 • De consultant bestudeert documenten zoals de onthaalbrochure, de checklist voor peter/meter, het arbeidsreglement, het kwaliteitshandboek, ...
 • Bijkomende procedures die een mogelijke link kunnen inhouden met het peter/meterschap worden in kaart gebracht. Ter illustratie verwijzen we naar evaluatiegesprekken en het exitgesprek.
 • De rollen en verantwoordelijkheden worden scherp gesteld bij het aanduiden, opleiden en opvolgen van de peter/meter.
 • Op basis van deze analyse worden concrete aanbevelingen opgesteld met het oog om het peter/meterschap duurzaam te verankeren in het personeelsbeleid.

Het opzetten van een nieuw onthaalproces

Hieronder geven we een voorbeeld van de stappen die we zetten met het ontwikkelen van een nieuwe onthaalproces bij een werkgever.

 1. Opzetten werkgroep die een project begeleidt
 2. Analyse van de verschillende type samenwerkingen met medewerkers.
 3. Bevraging van medewerkers en definiëring van ‘personae’. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen? Welke behoeften, beleving en verwachtingen horen daarbij? Wat vinden ze zelf?
 4. Analyse van de huidige onthaalprocessen en –beleid. Voorbeelden van te bestuderen documenten zijn de onthaalbrochure,  het arbeidsreglement, het kwaliteitshandboek, … Bijkomende procedures die een mogelijke link kunnen inhouden met het onthaal- en integratieproces worden in kaart gebracht. Ter illustratie verwijzen we naar eerste feedbackgesprekken en het exitgesprek.
 5. Definiëring van rollen en verantwoordelijkheden: leidinggevende, HR, peter/meter, etc.
 6. Opmaken onthaalbrochure (per type medewerker)
 7. Opleiden van leidinggevende, HR, peter/meter, externe club, etc.
 8. Intervisies met betrokken actoren
 9. Impactmeting bij nieuwe medewerkers

Workshop: een warm onthaalbeleid

1 op 4 werknemers verlaat zijn nieuwe functie reeds binnen het jaar en in ruim 60% van de gevallen is het de werknemer die afscheid neemt. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt in het onthaal van deze nieuwe werknemers of liever in het gebrek aan een goed onthaal.

Een goed ‘onthaalprogramma’ moet de werknemer voldoende informatie geven opdat hij zich snel en efficiënt kan in werken in zijn taken maar ook in de cultuur van het bedrijf.

Wat?

Divergent kan een interactieve workshop verzorgen rond  “een warm onthaalbeleid”. We:

 1. Delen wetenschappelijke inzichten op basis van recent onderzoek.
 2. Geven enkele praktische voorbeelden.
 3. Delen de rol van de betrokken actoren zoals peter-meter, HR, leidinggevenden en collega’s.
 4. Creëren ruimte voor ons en de deelnemers om hun uitdagingen en ‘best practices’ te delen, waardoor het een lerende netwerksessie wordt.

Voor wie?

Directieleden, HR-medewerkers/manager, leidinggevenden

Meer info?

Contacteer ons op 09 331 03 36 - 0498/40 22 59 of frederic.lehembre@UGent.be