Re-integratie van langdurig zieken

Re-integratiebeleid opstellen

Stap 1: Analyse van de huidige situatie.

Via analyse van beschikbare informatie enerzijds en het organiseren van focusgroepen met medewerkers en leidinggevenden anderzijds worden de best practices in kaart gebracht.

Deze analyse geeft vervolgens een inzicht welke aanpassingen gewenst zijn bij het opstellen van een re-integratiebeleid.

Stap 2: Opstellen van een visie inzake aan-en afwezigheden.

Via een interactieve workshop wordt een kader opgesteld hoe de organisatie staat tegenover terugkeer na langdurige ziekte en welke doelstellingen de organisatie wil bereiken met een re-integratiebeleid binnen een termijn van 5 jaar.

Hiervoor worden ‘best practices’ genomen ter inspiratie om het eigen kader vorm te geven.

Stap 3: Analyse van de betrokken actoren

Wat is de rol van de leidinggevende, de medewerker, HR dienst, arbeidsarts, IDPBW, vertrouwenspersoon etc.?

De rollen en verantwoordelijkheden worden vervolgens gedefinieerd op basis van drie  fases:

 • melding van ziekte
 • periode van uitval
 • periode van terugkeer

Stap 4: Overzicht van mogelijke aanpassingen op niveau van de organisatie

We doen dit a.d.h.v. het model van de 4 kwaliteiten van arbeid (arbeidsinhoud, arbeidsrelaties, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden).

Bestaande casussen worden gebruikt om een kader uit te tekenen welk aangepast werk haalbaar is voor de organisatie.

Stap 5: Afspraken rond communicatie voor medewerker en leidinggevende

We bekijken de communicatie zowel bij de melding van de ziekte, tijdens de afwezigheid als om de terugkeer voor te bereiden. Er worden steekkaarten ter ondersteuning van de communicatie.

Coaching: Persoonlijke re-integratietrajecten na kanker

‘Mijn Rentree-coach is voor mij een luisterend oor. Het voelt als een houvast tijdens één van de meest fragiele periodes van mijn leven. Ze helpt me mijn gedachten te structureren en geeft me moed om mijn doel te bereiken: een nieuwe job waar ik me goed bij voel.' - Katrien

Voor persoonlijke trajecten werkt Divergent in een project tussen verschillende partners (Emino, Compaan, Divergent, Synkroon en twee partners in Limburg) via het project ‘Rentree’ samen met Kom op tegen Kanker. Werken na kanker is geen evidentie.

De Rentree coaches van Divergent:

 • Zoeken samen naar antwoorden op alle vragen en onzekerheden over werken na kanker.
 • Geven de cliënt gratis de nodige ondersteuning bij de werkhervatting of zoektocht naar een nieuwe, passende job.

 Ook de werkgever en het omringend netwerk worden hier actief bij betrokken met als doel om de werkhervatting zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het project loopt af in maart 2020.

Workshop: “Langdurig afwezigen actief re-integreren”.

Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met medewerkers die langdurig ziek zijn.

Daarbovenop tonen cijfers dat er een kleinere kans is op werkhervatting wanneer de medewerker gedurende lange tijd afwezig is geweest. Het wetgevend kader heeft sinds begin 2017 een kader gecreëerd om via een re-integratietraject langdurig zieken sneller aan het werk te helpen.

In deze inspiratiesessie reiken we kapstokken aan hoe je als werkgever de re-integratie kan bevorderen door zowel de betrokkenheid tijdens de periode van afwezigheid te behouden en oplossingen te zoeken via aangepast werk.

We bekijken dit zowel vanuit het niveau van de organisatie als vanuit de individuele beleving van de werknemer.

Programma

Tijdens het eerste deel van de sessie geven we een algemeen kader rond absenteïsme:

 • We verduidelijken het begrip absenteïsme en re-integratie.
 • We lichten het wetgevend kader toe.
 • We verduidelijken de rol van de betrokken actoren bij re-integratie.

In het tweede deel gaan we dieper in hoe we de re-integratie kunnen bevorderen:

 • We verkennen welke tools aangewend kunnen worden om de mogelijkheden en beperkingen van het individu in kaart te brengen.
 • We kijken welke aanpassingen mogelijk zijn op niveau van de organisatie.
 • We geven concrete tips rond communicatie met het oog om de betrokkenheid met de medewerker te behouden.

 Doelstellingen

 Na de workshop:

 • Bent u op de hoogte van de wettelijke verplichtingen.
 • Bent u zich bewust welke elementen cruciaal zijn voor een succesvolle re-integratie.
 • Heeft u zicht op de rol van de leidinggevende om betrokkenheid te tonen bij uitval.
 • Heeft u kennis hoe u de mogelijkheden van de medewerker in kaart kan brengen in functie van de mogelijkheden in de organisatie.

Meer info?

Contacteer ons op 09 331 03 26 of astrid.mouton@UGent.be