Meten is weten: behoeften van medewerkers kennen (meting + interviews)

Doel?

Divergent voorziet in een stress- en behoeftemeting, op maat, om de behoeften en noden van je medewerkers te kennen en/of potentiële problemen snel te detecteren.

Wat?

We hebben kennis van verschillende type metingen afhankelijk van de doelstelling.

  • De meting wordt via een vragenlijst (op maat) opgesteld en afgenomen bij alle medewerkers.

  • De inzichten worden verder aangevuld met diepte-interviews met medewerkers. Deze inzichten worden beschouwd als de nulmeting.

Resultaat?

  • Na deze meting krijgt men diepgaander inzicht in het functioneren van medewerkers en de mogelijke drempels die zij tijdens de uitvoering van de job ervaren.
  • De meting legt een gefundeerde basis om verdere HR-trajecten te definiëren die ervoor zorgen dat medewerkers hun kerntaken beter vervullen, moeilijke situaties gemakkelijker lossen en met de nodige veerkracht het werk kunnen uitvoeren.

Meer info?

Contacteer ons op 09 331 03 36 - 0498/40 22 59 of