Beleid: een stress en burn-out beleid opstellen

Doel?

Een onderneming kan een stress en burn-out beleid opstellen om zowel preventief als curatief aan de slag te gaan. Dit beleid zal binnen een door u samengestelde werkgroep opgesteld worden en de volgende drie pijlers omvatten:

  1. Visie inzake stress- en burn-out op het  niveau van de organisatie
  2. Afbakening van de termen stress, overspanning en burn-out. De verschillende fases in het proces naar een burn-out worden omschreven alsook de mogelijke oorzaken.
  3. Overzicht van de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren, zoals de personeelsdienst, leidinggevende, medewerker, collega’s, arbeidsarts en preventie-adviseur.

Resultaten?

Topics die besproken worden tijdens sessie:

  • Visie
  • Kader voor afbakening van termen (stress – overspanning – BO) + korte toelichting wettelijk kader
  • Overzicht actoren - Wie is verantwoordelijk
  • Proces (wie doet wat op welk moment in het kader van primaire, secundaire en tertiaire preventie)
  • Hoe gaan we stress & burn-out meten? (cijfers, vragenlijst, meldingen, interne/externe analyses)
  • Communicatie naar de organisatie
  • ...

Meer info?

Contacteer ons op 09 331 03 36 - 0498/40 22 59 of