Stress & burn-out

Wat kan je van ons verwachten?

 • Meten is weten: een basisbehoeftenmeting, aangevuld met verdiepende interviews met diverse betrokkenen
 • Het ontwikkelen van een toolbox rond diverse thema’s: zelfzorg, veerkracht, wat is stress & burn-out?, slimmer werken, lichaam en geest, work-life balance, etc.
 • Het opstellen van een stress- en burn-outbeleid
 • Inspiratiesessies rond diverse thema’s

Inspiratiesessie: Omgaan met stress en burn-out

In een context van langere loopbanen en dynamische veranderingen, is het cruciaal om zowel teams als individuele medewerkers hierbij te begeleiden. Via preventieve acties en een uitgewerkt beleidskader kan je zowel uitval omwille van stress vermijden en de veerkracht van je werknemers verhogen.
In deze inspiratiesessie verkennen we hoe je zowel preventief als curatief het stressniveau bij medewerkers kan verlagen en hoe je stress en burn-out beleid kan verankeren in de organisatie.
Na de inspiratiesessie:

 • Heeft u een bredere kennis over stress en burn-out.
 • Heeft u inzichten verworven hoe je de veerkracht van medewerkers positief kan bevorderen.
 • Bent u zich bewust van de elementen die noodzakelijk zijn voor een stressbeleid op niveau van de organisatie.

Programma

 • We verduidelijken de termen stress, burn-out, depressie en bore-out.
 • We verkennen mogelijke signalen die duiden op stress en burn-out.
 • We kijken welke tools aangewend kunnen worden om de veerkracht van medewerkers te verhogen.
 • We verkennen mogelijkheden om een effectief "stress-en burnout beleid" op te stellen voor de organisatie.

Doelgroep: HR medewerkers, leidinggevende, directie

Workshop: Omgaan met stress en burn-out: verhoog je veerkracht

In een context van langere loopbanen en dynamische veranderingen, is het cruciaal om zowel teams als individuele medewerkers hierbij te begeleiden. Via preventieve acties en een uitgewerkt beleidskader kan je zowel uitval omwille van stress vermijden en de veerkracht van je werknemers verhogen.
In deze workshop verkennen we hoe je zowel preventief als curatief het stressniveau bij medewerkers kan verlagen en hoe je stress en burn-out beleid kan verankeren in de organisatie.
Na deze workshop:

 • Heeft u een bredere kennis over stress en burn-out.
 • Heeft u inzichten verworven hoe je de veerkracht van medewerkers positief kan bevorderen.
 • Bent u zich bewust van de elementen die noodzakelijk zijn voor een stressbeleid op niveau van de organisatie.

 Programma

 • Tijdens het eerste deel van de workshop verkennen we volgende thema’s:
 • Wat betekenen de termen stress, burn-out, depressie en bore-out
 • Wat zijn mogelijke signalen van stress en burn-out
 • Welke tools kan je inzetten om de veerkracht van medewerkers te verhogen
 • Tijdens het 2de deel van de sessie gaan we kijken hoe we op niveau van de organisatie een effectief stressbeleid kunnen realiseren
 • Welke actoren zijn betrokken bij een stressbeleid
 • Wat is de rol van het team bij uitval door burn-out
 • Welke stappen zijn noodzakelijk om een stress –en burn-out beleid op te stellen

 

Doelgroep: HR medewerkers, leidinggevende, directie