Opstellen van een toolbox

Met het oog om het thema stress en burn-out duurzaam in de organisatie te verankeren en communiceren, kunnen er tools ontwikkeld om medewerkers op een laagdrempelige manier te sensibiliseren over het thema. De keuze voor de ontwikkeling van een tool wordt in overleg met de werkgroep genomen.

Mogelijke voorbeelden van tools:

  • Het opstellen van een communicatiecampagne om de organisatie te sensibiliseren rond het thema stress en veerkracht. Dit kan bestaan uit een getuigenis, een informatiecampagne, een key note spreker die wordt uitgenodigd, etc.
  • Het ontwikkelen van een EHBO zakboekje voor teams en leidinggevenden hoe om te gaan met medewerkers die hoge stresssignalen vertonen. Concreet wordt achtergrondinformatie toegevoegd hoe medewerkers stress en burn-out ervaren en worden do’s en don’ts toegelicht voor leidinggevenden.
  • Een werkboekje voor medewerkers met concrete tips en tricks hoe om te gaan met stress en de eigen veerkracht te verhogen.
  • Een toolbox met spelkaarten die wekelijks/maandelijks op een teamvergadering gebracht kunnen worden om bepaalde thema’s bespreekbaar. Op de spelkaarten staat enerzijds een korte (wetenschappelijke) duiding over het thema veerkracht, gezond lichaam en geest, efficiënt werken, en work-life balans,  waarbij er anderzijds concrete tips toegevoegd kunnen worden om alleen of in team mee aan de slag te gaan.

Meer info?

Contacteer ons op 09 331 03 36 - 0498/40 22 59 of