Team(Veer)Kracht

Divergent beschikt over een Coach Team Veerkracht, Astrid Mouton, die is erkend door het Vlaams Instituut Gezond Leven, en die met een specifieke methodiek werken.

Wat is het?

  • Procesbegeleiding van het team
  • 4 sessies van 3 uur
  • Begeleid door een erkende coach van team(veer)kracht

Voor wie?

  • Teams uit alle sectoren
  • Het hele team, dus ook de direct leidinggevende
  • Teams groter dan 15 personen worden opgesplitst

Timing

  • De eerste drie sessies geven we in de eerste zes weken (om de twee weken)
  • De laatste sessie wordt 4 maanden nadien gegeven. 

Wat kan je verwachten?

De vier sessies spitsen toe op andere thema’s maar ze reiken alle 4 handvatten aan, creëren bewustzijn en helpen teams om kennis en vaardigheden te verwerven die het team meer  veerkrachtig zal maken. Elke sessie is een bouwsteen van teamveerkracht.

Sessie 1: veerkracht en teamkracht

 Deze sessie onderzoekt de veerkracht op teamniveau. Hoe teamleden staan t.o.v. hun eigen kunnen, en t.o.v. de vaardigheden van hun collega’s en de capaciteit van het team? Waar zitten de sterktes zitten van het team en hoe kunnen we die optimaal benutten.

Sessie 2: bouwstenen van teamveerkracht

Communicatie en motivatie: twee centrale pijlers van teamveerkracht. Aan de hand van enkele oefeningen leer je hoe je waardering of feedback kan overbrengen, hoe je hulp vraagt en aanbiedt, hoe je je eigen grenzen en die van je team aangeeft. We gaan ook in op motivatie, individuele (werk)waarden en morele stress.

Sessie 3: duurzame doelen

In deze sessie formuleren we samen een gemeenschappelijk doel en gemeenschappelijk visie. Ook zoeken we concrete acties die zullen helpen om die doelen te bereiken en het functioneren van het team te verbeteren en gieten we deze in een actieplan.

Sessie 4: boostersessie

Na een 4-tal maanden wordt een boostersessie georganiseerd om het eerder opgestelde actieplan te evalueren. Er wordt teruggeblikt op wat veranderd is sinds de laatste sessie en welke concrete stappen reeds gerealiseerd werden. Daarnaast wordt gekeken welke gedefinieerde actiedomeinen dienen worden bijgestuurd.

Meer info?

Contacteer ons op 09 331 03 26 of