Training & Coaching: Meter/Peter worden

Het onthaal en begeleiden van nieuwe medewerkers is niet alleen een wettelijke verplichting, maar draagt ook bij tot een win-win situatie voor zowel de nieuwe collega als voor de organisatie. De nieuwe medewerker zal zich meer betrokken voelen met de organisatie en de werkgever zal minder geconfronteerd worden met verloop tijdens de eerste maanden van tewerkstelling.

Training

Tijdens deze opleiding gaan we in op de rol van het peter/meterschap en bekijken we de elementen die cruciaal zijn om een warm onthaal en effectieve begeleiding te garanderen.

Na de opleiding:

 • Heeft u een duidelijk beeld van de rol van een peter/meter
 • Bent u in staat om uw kennis en vaardigheden over te dragen naar de nieuwe medewerker
 • Heeft u handvaten gekregen om op een constructieve manier feedback te geven aan de nieuwe medewerker
 • Bent u in staat om de noden van de nieuwe medewerker te detecteren
 • Bent u zich bewust van de verschillende acties om het onthaal voor te bereiden en op te volgen, inclusief het opstellen van een opleidingsplan

Programma

Deel 1: rol van peter/meter

 • We blikken terug op de eigen eerste werkdag
 • We stellen een checklist op met het profiel van de peter/meter
 • We bespreken de verwachtingen van de nieuwe medewerker
 • We staan stil bij drempels en persoonlijke aandachtspunten

Deel 2: methodiek rond feedback

 • We staan stil bij de ik-boodschap
 • We gaan via oefening aan de slag om constructieve feedback te geven
 • We leren hoe we kunnen omgaan met weerstand
 • We staan stil bij de vaardigheden van een coach

Deel 3: voorbereiding onthaal en re-integratie

 • We verduidelijken de verschillende onthaalfases
 • We gaan in hoe je het onthaal kan voorbereiden voor de eerste werkdag, werkweek en eerste maandag
 • We stellen a.d.h.v. onze eigen functie een opleidingsplan op

Doelgroep: Meters/peters, HR medewerkers

Coachen van de betrokken meter/peter

De coach gaat de betrokken peter/meter begeleiden op de werkvloer (2u per persoon). Dit omvat bijvoorbeeld:

 • Het bespreekbaar maken van geïdentificeerde uitdagingen om opdrachten toe te wijzen aan de nieuwe medewerker
 • Het geven van feedback over het functioneren van nieuwe medewerkers
 • Het communiceren van verwachtingen t.a.v. het team en de leidinggevende.
 • De coach en betrokken medewerker zoeken oplossingen door zowel in dialoog te gaan als mogelijke incidenten te bespreken.

Meer info?

Contacteer ons op 09 331 03 36 - 0498/40 22 59 of