De werkbaarheidscheque

Wil je weten wat je medewerkers motiveert? Wil je weten wat er echt leeft binnen je teams en onder je medewerkers? Wil je de betrokkenheid van medewerkers in kaart brengen?

Organisaties staan voor grote uitdagingen: het vinden en behouden van medewerkers, uitval door gezondheidsproblematieken, een snel veranderende wereld, etc. Inzetten op betrokken en gemotiveerde medewerkers is dus een belangrijke sleutel om verder te evolueren naar een duurzaam personeelsbeleid.

Ondersteuning via een cheque

De werkbaarheidscheque, een interessante financiële tegemoetkoming vanuit de overheid, geeft jouw organisatie financiële steun om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Men wil organisaties sensibiliseren, enthousiasmeren en inspireren om mogelijke knelpunten in kaart te brengen & zo doelgerichte en duurzame acties door te voeren.

Het ultieme doel?

 • Het verhogen van de motivatie, betrokkenheid en leerkansen van jouw medewerkers,
 • Het verder groeien naar een gezond stressniveau & een goed werk-privé evenwicht binnen jouw organisatie.

Waarom inzetten op werkbaar werk?

Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel organisaties als medewerkers:

 • Medewerkers blijven langer en gemotiveerder aan de slag, werken efficiënter, ervaren meer plezier op het werk en zijn minder ziek.
 • Organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en productievere medewerkers.

Divergent als erkend dienstverlener

Divergent ondersteunt en begeleidt organisaties naar een uniek beleids- en actieplan op vlak van werkbaar werk op maat van jouw organisatie.

Specifiek ondersteunen wij organisaties om 1- de knelpunten in kaart te brengen via onze ‘werkbaarheids- en welzijnsscan’,  nemen wij u mee in 2- de analyse van deze gegevens, en bieden wij de nodige begeleiding en ondersteuning aan op maat van jouw organisatie om samen te komen tot 3- een beleid en doelgericht actieplan.

Onze aanpak

 • Werkbaarheids- en welzijnsscan
  Met deze Divergent scan brengen wij in kaart hoe jouw organisatie vandaag op het niveau van motivatie, werkplezier, werkstress, betrokkenheid en leermogelijkheden scoort, enkele cruciale ingrediënten om verder te evolueren naar werkbaar werk. De resultaten van deze wetenschappelijk onderbouwde scan vormen de basis om te evolueren naar een concreet beleids- en actieplan.
 • Interactieve reflectieworkshops
  Op basis van de resultaten van de Divergent Scan, begeleiden wij een of meerdere interactieve reflectieworkshops met jou en je medewerkers met als doel de prioritaire stressoren en pijnpunten te benoemen. Vervolgens brainstormen we ook over mogelijke oplossingen en acties.
 • Doelgericht beleid en actieplan
  Met de resultaten van de Divergent scan en de output van de reflectieworkshops werken we een duurzaam beleid en een doelgericht actieplan op maat van jouw organisatie uit. We werken met een positieve en oplossingsgerichte insteek.
 • Ondersteuning, coaching en nazorg op maat
  We zorgen voor de juiste ondersteuning en begeleiding zodat het actieplan geen dode letter wordt en jouw organisatie evolueert naar een plek waar ‘werkbaar werk’ hoog in het vaandel wordt gedragen.

Dit pakket valt binnen het vooropgestelde toepassingsgebied van de werkbaarheidscheque.

U kan ervoor kiezen om het volledige pakket af te nemen, of om onze begeleiding pas in te roepen na de stap van de scan mocht u al beschikken over dergelijke resultaten.

Werkbaarheidscheque aanvragen

Voor wie?

 • Eenmanszaken, kmo’s en grote ondernemingen uit de profit sector
 • Organisaties uit de social-profit sector

die gevestigd zijn in het Vlaams gewest

Controleer of je organisatie voldoet aan de voorwaarden

Financieel: 40% eigen financiering – 60% subsidie

Er wordt een minimale private cofinanciering van 40% gevraagd. Dit betekent dat een organisatie 40% van de gemaakte kosten zelf moet dragen en dat 60% in aanmerking komt voor subsidiëring.

De werkbaarheidscheque aanvragen: stappenplan

 

Indien u hulp nodig hebt, dan begeleidt Divergent u met plezier doorheen het proces.