Re-integratie

Wat kan je van ons verwachten?

 • Persoonlijke re-integratietrajecten na kanker
 • Coaching van medewerkers die dreigen uit te vallen en/of het werk hervatten
 • Advies over regelgeving
 • Beleidsmatig: hoe kan ik als werkgever een beleid opstellen wanneer medewerkers geconfronteerd worden met kanker of langdurige ziekten

Voor opleiding en advies op de werkvloer, hebben we een specifieke opleiding ‘(Terug) aan het werk bij kanker’ die uitgebreid kan worden naar re-integratie van langdurige zieken. In deze opleiding reiken we een kader aan hoe u als werkgever een beleid kan opstellen wanneer medewerkers geconfronteerd worden met kanker of langdurige ziekten.

In deze opleiding reiken we een kader aan hoe u als werkgever een beleid kan opstellen wanneer medewerkers geconfronteerd worden met kanker.
Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met medewerkers die te maken krijgen met kanker - hetzij omdat ze zelf de diagnose kanker krijgen, hetzij als mantelzorger. In de praktijk blijkt echter dat zowel de betrokken leidinggevende, team als organisatie uitgedaagd worden bij zowel de melding, periode van uitval en/of periode van terugkeer. In deze opleiding gaan we dieper in op de thematiek van kanker en reiken we kapstokken die noodzakelijk zijn voor een zorgzaam personeelsbeleid.

Na de opleiding:

 • Heeft u een duidelijk beeld wat kanker is, wat de impact is op de werknemer en hoe u hiermee kan omgaan in de organisatie
 • Bent u op de hoogte van het wetgevend kader rond re-integratie
 • Heeft u concrete tools om de werkhervatting van een medewerker voor te bereiden.

Programma (6u)

Deel 1: Kanker en werk

 • We gaan in op de cijfers rond werken en kanker
 • We lichten de mogelijke behandelingen van kanker toe en de impact op het werkvermogen
 • We lichten de individuele beleving van kanker toe en de mogelijke fases van aanvaarding
 • We bespreken de noden van de mantelzorger
 • We verkennen de bouwstenen van een re-integratiebeleid zowel op niveau van de organisatie als het individu
 • We bespreken het wetgevend kader rond re-integratie

 

Deel 2: noden van het individu

 • We verkennen de mogelijkheden om betrokkenheid te creëren gedurende 3 kritische momenten: ziektemelding, periode van uitval en periode van terugkomst
 • We bereiden de werkhervatting voor a.d.h.v. 4 stappen:

      Stap 1: in kaart brengen van de betrokken interne en externe actoren

      Stap 2: mogelijkheden & beperkingen van individu in kaart brengen, rekening houdend met de bekwaamheid en kwetsbaarheid

      Stap 3: matching van de individuele noden met de mogelijkheden op niveau van de organisatie a.d.h.v. model van de 5 A’s

      Stap 4: opstellen van een re-integratieplan

 • We delen tips rond communicatie bij de ziektemelding, periode van uitval, periode van terugkomst en permanente aandacht
 • We bespreken wanneer de terugkomst niet mogelijk is omwille van geen aangepast werk of sterfgeval
 • We gaan in op het aanwerven van medewerker met diagnose kanker