ESF project “Open Hiring” (Start: 2020)

Combinatielogo ESF 2020

Dit project wordt medegefinancierd door het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

openhiring.pngProjectinfo

Open Hiring® is een nieuwe rekruteringstechniek, afkomstig uit de VS, die momenteel uitgetest wordt in Nederland. Concrete resultaten zijn er vooralsnog niet, al reageren ze in Nederland overwegend positief. Universiteit Gent zal in samenwerking met Stad Gent, UNIZO Oost-Vlaanderen en de Antwerp Management School dit jaar onderzoeken of, en op welke manier, Open Hiring® mogelijks toepasbaar is in Vlaanderen. Indien blijkt dat Open Hiring® toepasbaar is in Vlaanderen, en indien werkgevers ervoor open staan, zal Open Hiring® in 2021 bij een beperkt aantal bedrijven gepiloottest worden.

“Een baan zonder sollicitatiegesprek. Open Hiring houdt in dat je, als je wilt werken, gewoon aan de slag gaat. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, je opleiding of ervaring. We hebben allemaal zo ons eigen verhaal. Het enige wat telt, is wat je vandaag wilt en komt doen, wat je nu waarmaakt. Zonder vragen.

We sluiten in het werving-en-selectieproces bewust en onbewust veel mensen buiten. Open Hiring geeft de gebruikelijke vooroordelen en twijfels geen ruimte. Als werkgever zet je de mogelijkheden van de mens op één en verbind je je aan de lokale gemeenschap waar je onderdeel van uitmaakt. De deur staat open.”
Meer informatie rond Open Hiring, dat werd uitgetest in Nederland.

Het project gaat van start in januari 2020. We beginnen met een haalbaarheidsonderzoek, waarbij we concreet nagaan onder welke vorm Open Hiring toepasbaar is in België (vb. voor welke functies, onder welke arbeidscontracten, met welke ondersteuning,…). In januari 2021 testen we deze rekruteringsmethode uit bij een aantal werkgevers in de Gentse regio. Eén van de belangrijkste arbeidsreserves van Stad Gent zijn laaggeschoolde werkzoekenden en inactieven met een migratieachtergrond. Tijdens deze piloottesten onderzoeken we waarom, en voor wie, Open Hiring® het best werkt.

openhiring2.png

Werkgevers

Onderstaande werkgevers zullen reeds deelnemen aan het haalbaarheidsonderzoek van Open Hiring ®:

Ook interesse om als werkgever deel te nemen aan dit project? Divergent zoekt vrijblijvend voor u uit op welke manier Open Hiring® toepasbaar is in uw organisatie. Contacteer ons op .

FAQ

Wat is Open Hiring?

Open Hiring® is een innovatieve rekruteringstechniek waarbij geen CV, motivatiebrief, referentiecheck of interview aan te pas komt. Iedereen is welkom, ongeacht wat je verleden, je opleiding of ervaring. Kandidaten die interesse hebben voor een vacature, komen naar het bedrijf voor een verdere toelichting van de job, en de voorwaarden. Wie na het gesprek op de job wil ingaan, schrijft zich in op de vacaturewachtlijst, en op basis van inschrijvingsvolgorde worden de kandidaten aangenomen. De nieuwe werknemer start op via tijdelijke contracten, naar aanloop van een vacature optie vast, zonder sollicitatieprocedure. Men krijgt de kans zich te bewijzen op het werk. Tijdens de proefperiode krijgen werknemer en werkgever de nodige ondersteuning van een jobcoach. Na een succesvolle proefperiode krijgt de kandidaat een contract van onbepaalde duur.

Vanwaar komt Open Hiring®?

Open Hiring® werd in 1982 voor het eerst toegepast door Greyston Bakery in New York. Sinds 2017 wordt Open Hiring® door Start Foundation ook onderzocht en getest in Nederland. Meer informatie over Open Hiring® bij Greyston en Start Foundation kan u terugvinden op:

https://www.greyston.org/
https://www.startfoundation.nl/programmas/open-hiring

 Werkt Open Hiring®?

 Concrete cijfers en resultaten over de effecten van Open Hiring® in de VS zijn voorlopig niet gekend. Om de impact van Open Hiring® in Nederland te kunnen achterhalen voert Start Foundation, in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), twee evaluatiestudies uit, waarin men onderzoekt hoe Open Hiring® in de praktijk invulling krijgt en wat de effecten zijn voor zittende en nieuwe werknemers. Beide onderzoeken maken gebruik van registratiegegevens en interviews binnen pilootbedrijven en laten zien wat werkt, voor wie en onder welke omstandigheden. De eindresultaten zijn nog niet bekend, al reageren Start Foundation en de deelnemende werkgevers overwegend positief: 

 https://www.openhiring.nl/open-hiring-werkt-het-ook

https://www.openhiring.nl/de-bedrijven/open-hiring-bedrijven

Over de toepasbaarheid van Open Hiring® in Vlaanderen, en de effecten voor werkgevers en werknemers, kan men voorlopig geen uitspraken doen. Dit is precies wat Universiteit Gent de komende jaren wil onderzoeken. De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden eind 2020 verwacht. De resultaten van de piloottest, zullen ten vroegste eind 2021 bekend zijn.

Wat wordt er juist onderzocht in Vlaanderen?

De vraag of Open Hiring® toepasbaar is in Vlaanderen, is hét onderzoeksopzet van dit project. Het Open Hiring® model uit de VS en Nederland is niet per definitie te kopiëren naar de Vlaamse arbeidsmarkt en wetgeving. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek (2020) onderzoekt Universiteit Gent of, en onder welke vorm, Open Hiring® toepasbaar kan zijn in Vlaanderen (onder welke arbeidscontracten, voor soort welke functies, met welke ondersteuning, welke evaluatieprocedure …). Pas indien Open Hiring® haalbaar en wenselijk blijkt te zijn, zal de techniek op kleine schaal gepiloottest worden bij een beperkt aantal bedrijven (2021) in de Gentse Regio. Deze piloottest zal gepaard gaan met een impactevaluatie, waarbij de concrete effecten van Open Hiring® gemeten worden.

Welke werkgevers nemen deel aan Open Hiring®?

Universiteit Gent zal binnen dit project een haalbaarheidsstudie (onderzoek naar arbeidsrecht, interviews met werkgevers en werkzoekenden, … en, afhankelijk van de resultaten van deze haalbaarheidsstudie, een piloottest uitvoeren (in de praktijk uittesten van Open Hiring bij een beperkt aantal werkgevers). Op deze website vind je een overzicht van de werkgevers die zullen deelnemen aan het haalbaarheidsonderzoek. Dit betekent dat Universiteit Gent via interviews en bedrijfsbezoeken zal onderzoeken of, en onder welke vorm, Open Hiring® toepasbaar is binnen het bedrijf. Dit betekent evenwel niet dat deze bedrijven ook zullen deelnemen aan de piloottest, waarbij Open Hiring® in de praktijk toegepast wordt. Of Open Hiring® effectief uitgetest kan worden, en welke bedrijven hieraan zullen deelnemen, zal pas na de haalbaarheidsstudie (eind 2020) duidelijk worden.

Wanneer zullen de vacaturewachtlijsten geopend worden?

Indien Open Hiring® haalbaar blijkt te zijn, en bedrijven hieraan wensen mee te werken, zullen in het voorjaar van 2021 op kleine schaal vacatures vrijkomen die via Open Hiring® kunnen ingevuld worden. Vacaturewachtlijsten voor Open Hiring® zijn bijgevolg nog onbestaande.

Wie kan zich inschrijven voor Open Hiring®?

Binnen Open Hiring® is iedereen welkom die interesse heeft om de job uit te voeren, ongeacht je verleden, je opleiding of je ervaring. Iedereen die in België arbeidsgerechtigd is, kan zich inschrijven op de wachtlijst. Binnen de haalbaarheidsstudie zal ook nagegaan worden hoe Open Hiring® kan toegepast worden binnen de Belgische arbeidswetgeving. Voor welke concrete functies Open Hiring® geschikt is, wordt ook onderzocht.

 

Heeft u een andere vraag in verband met ons Open Hiring® project? Contacteer ons op .

 

Divergent - Cel Projecten

De Project Managers binnen Divergent zetten in op onderzoek en innovatie om de kennis binnen Divergent te verbreden en te verdiepen. Zij vormen een schakelrol tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk bij Divergent, in beide richtingen. Zij streven ernaar om de best beschikbare wetenschappelijke evidentie te integreren in de werking van Divergent (evidence based benadering). 

Dit doen zij onder andere door:

  • het uitvoeren van vernieuwende nationale en internationale projecten in verschillende relevante domeinen, bv. ESF (Europees Sociaal Fonds)-projecten
  • het onderhouden van samenwerkingsverbanden tussen Divergent en de experten van verschillende faculteiten binnen Universiteit Gent
  • het coördineren van de samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen en hogescholen binnen en buiten Vlaanderen
“Divergent biedt Gentse academici de kans om innovatieve methodieken op hun waarde te testen. Omgekeerd geven de dagelijkse praktijkervaringen ook aanleiding tot nieuwe case studies. Het is de ideale wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening” 
dixit Prof. Dr. Geert Van Hove, diensthoofd Divergent

Project Managers

Interesse om samen te werken rond onderzoek en innovatie? Neem dan contact op met onze projectmanagers!

sophiegoemaere.jpg

Sophie Goemaere

Contact:
Haar CV vind je op linkedin.

 

 

 

 

 

Birgit Casteleinbirgit.jpg
Contact:
Haar CV vind je op linkedin.