Over ons

Onze missie

Divergent is, als centrale dienst van de Universiteit Gent (UGent), een organisatie die mensen versterkt op het werk. Coaching op de werkvloer, loopbaanbegeleiding, re-integratie en opleiding & advies aan werkgevers vormen de kernactiviteiten.

De naam Divergent onderstreept het werken naar duurzame oplossingen. Door op een creatieve manier na te denken en naar passende oplossingen te zoeken, ondersteunen we mensen en organisaties. Concreet, op maat en met resultaat.

Ons team werkt elk dag aan concrete oplossingen op de werkvloer. Hiervoor richten we ons zowel op het individu, het team, de leidinggevende als de organisatie.
Via gericht advies, begeleiding, opleiding en coaching bouwen we mee aan een duurzaam en inclusief HR-beleid.

Troeven

  • Divergent is een autonome organisatie binnen de Universiteit Gent met 50 jaar ervaring. We trekken steeds de kaart van evidence-based werken. Enerzijds hebben wij 50 jaar ervaring waaruit we kunnen putten, anderzijds is er de nauwe samenwerking met Universiteit Gent waardoor onderzoek omtrent relevante thema’s op de voet gevolgd worden.
  • Divergent heeft expertise in het tewerkstellen van werkzoekenden en werknemers die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt in het normaal economisch circuit, al dan niet met een arbeidsbeperking. Dit zowel bij (lokale) overheden, in de social profit als privébedrijven, met het oog op een passende en duurzame tewerkstelling.
  • We verlenen advies aan werkgevers, op maat, met de focus op de vraag van de klant, over de selectie, aanwerving, inwerking, werkhervatting van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze expertise is gestoeld op jarenlange ervaring in het coachen van stagiairs én het ondersteunen van hun verantwoordelijken in het bedrijf zelf.
  • Divergent werkt oplossingsgericht, vanuit de talenten en mogelijkheden van de mensen, met als doel een win-win situatie te creëren voor alle betrokkenen.

 

Vacatures

Project & Admin Officer