Over ons

groepsfotoDe activiteiten van Divergent

Mensen versterken op het werk, dat is de kernmissie van Divergent. 

Hoe we dat doen? Op een creatieve manier denken we na en zoeken we naar passende én duurzame oplossingen. We richten ons hierbij evengoed op het individu, het team, de leidinggevende als op de organisatie. 

Ondersteuning voor werknemers

In Oost-Vlaanderen kunnen werknemers via Divergent loopbaancoaching volgen onder de koepel van Inzicht, een erkende VDAB-partner. Dit gebeurt samen met Compaan. Wanneer je op eigen initiatief deze begeleiding aanvraagt, kan je hiervoor een tegemoetkoming via loopbaancheques van de Vlaamse Overheid krijgen.

Ook voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt - al dan niet met een beperking - werd een mooi aanbod opgebouwd. Onder de noemer ‘werkplekleren’ biedt Divergent een coaching aan en dit zowel voor wie werk zoekt, voor wie al aan het werk is of wie na een periode van uitval het werk weer wil hervatten.

Divergent werkt daarnaast ook persoonlijke re-integratietrajecten uit en biedt medisch outplacement aan. In dat kader past ook ons actief partnerschap met Rentree i.s.m. Kom op tegen Kanker.

Ondersteuning voor werkgevers

Werkgevers bieden we ondersteuning  in een duurzaam en inclusief personeelsbeleid. Dit doen we onder de noemer ‘HR Consulting & training’. Vijf pijlers of thema’s staan hierbij centraal: onthaal, aanwezigheid en werkbaar werk, re-integratie, stress & burnout, en tenslotte diversiteit. 

Unieke expertise 

Een professionele equipe geeft gestalte aan deze veelheid van uitdagingen. Een meerderheid daarvan is actief als arbeidsconsulent of jobcoach binnen wat ‘werkplekleren’ wordt genoemd. Vanuit onze erkenning van GOB (gespecialiseerd opleidings-, begeleidings- en bemiddelingscentrum) en TWE (Tijdelijke Werkervaring), en als partner van de VDAB hebben we hiervoor de nodige kennis en expertise in  huis.

Divergent mag dan een autonome organisatie  zijn binnen de UGent, onze wetenschappelijke cel werkt wel intensief met hen samen. Innovatie en kwaliteit worden door beide organisaties hoog in het vaandel gedragen. Juist door deze samenwerking kan Divergent relevante thema’s op de voet volgen of via deelname aan vernieuwende projecten haar kennis verbreden en expertise uitdiepen. 

‘Mensen versterken op het werk’ is geen recente activiteit: met een ervaring van meer dan 50 jaar op de teller blijft Divergent er elke dag met kennis van zaken voor gaan.

UGE_Illu_nb-open-mind_CMYK.pngInnovatie @ Divergent

  • Evidence-based werken
  • Unieke combinatie tussen de praktijk en de wetenschappelijke wereld
  • Onderzoek & innovatie van HR-thema’s op de voet volgen
  • Mogelijkheid om nieuwe zaken te ontwikkelen
Divergent biedt Gentse academici de kans om innovatieve methodieken op hun waarde te testen. Omgekeerd geven de dagelijkse praktijkervaringen ook aanleiding tot nieuwe case studies. Het is de ideale wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening”  (Prof. Dr. Geert Van Hove, diensthoofd Divergent).

Binnen Divergent willen we steeds onze kennis verbreden en onze expertise verdiepen. We doen dit o.a. via deelname aan projecten (bijv. ESF) waarbij we een schakelrol vormen tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk:

We trekken steeds de kaart van evidence-based werken. Enerzijds hebben wij 50 jaar ervaring, anderzijds is er de nauwe samenwerking met UGent waardoor onderzoek omtrent relevante thema’s op de voet gevolgd wordt.

Project: Go4Diversity: Via ons internationaal project Go4Diversity onderzoeken we i.s.m. VDAB, HIVA, VOKA en GRIP de factoren die een positieve invloed hebben bij werkgevers om zo meer tewerkstellingsplaatsen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking te bekomen. We combineren dit met een internationale uitwisseling van ideeën en werkwijzen met landen zoals Zweden, Polen en Bulgarije.

Vacatures

Diverse jobcoaches.