ESF Project “Go4Diversity"

Combinatielogo ESF 2020

Dit project wordt medegefinancierd door het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.

Onderzoek wijst uit dat er tot nu toe weinig aandacht besteed is aan de noden van de werkgevers. Nochtans vervullen werkgevers een sleutelpositie in het verhogen van de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking. Het is belangrijk om in te kunnen spelen op de factoren die maken dat werkgevers personen met een arbeidsbeperking al dan niet in dienst nemen en houden.

Daarom is het doel van het project ‘Go4Diversity’ het verhogen van de tewerkstellingsintenties van werkgevers ten aanzien van het tewerkstellen van personen met een arbeidsbeperking. Dit project heeft een internationaal en nationaal luik. De partners voor het transnationale luik zijn Bulgarije (Institute for the study of change) & Polen (Dobre kadry). Op Vlaams niveau  wordt het project uitgevoerd in partnerschap tussen Divergent, Grip, HIVA, VOKA & VDAB.

go4div.pngHet doel van het project is:

  1. Het uitvoeren van een literatuuronderzoek die onderzoekt welke factoren werkgevers positief beïnvloeden voor het aanwerven van een persoon met een arbeidshandicap.
  2. De ontwikkeling van een interactieve tool voor arbeidsbemiddelaars die hen moet ondersteunen bij het benaderen van werkgevers met als doel integratie van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt.
  3. Een mediapakket dat bruikbaar is naar werkgevers toe.

ESF-oproep 430 Transnationaliteit – Projectnummer 7379, looptijd: 2018-2021

Projectmanagers: Sophie Goemaere & Birgit Castelein

Divergent - Cel Projecten

De Project Managers binnen Divergent zetten in op onderzoek en innovatie om de kennis binnen Divergent te verbreden en te verdiepen. Zij vormen een schakelrol tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk bij Divergent, in beide richtingen. Zij streven ernaar om de best beschikbare wetenschappelijke evidentie te integreren in de werking van Divergent (evidence based benadering). 

Dit doen zij onder andere door:

  • het uitvoeren van vernieuwende nationale en internationale projecten in verschillende relevante domeinen, bv. ESF (Europees Sociaal Fonds)-projecten
  • het onderhouden van samenwerkingsverbanden tussen Divergent en de experten van verschillende faculteiten binnen Universiteit Gent
  • het coördineren van de samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen en hogescholen binnen en buiten Vlaanderen
“Divergent biedt Gentse academici de kans om innovatieve methodieken op hun waarde te testen. Omgekeerd geven de dagelijkse praktijkervaringen ook aanleiding tot nieuwe case studies. Het is de ideale wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening” 
dixit Prof. Dr. Geert Van Hove, diensthoofd Divergent

Onze Project Managers

Interesse om samen te werken rond onderzoek en innovatie? Neem dan contact op met onze projectmanagers!

sophiegoemaere.jpg

Sophie Goemaere

Contact:
Haar CV vind je op linkedin.

 

 

 

 

 

Birgit Casteleinbirgit.jpg
Contact:
Haar CV vind je op linkedin.