Christel Witgeers

christel Witgeers

Christel Witgeers is bachelor in de ergotherapie. Van bij de aanvang van haar studies ergotherapie heeft Christel een bijzondere interesse in het levensdomein werk. Sinds 2013 is zij aan de slag bij Jobcentrum vzw, een centrum voor gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB). Jobcentrum begeleidt werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit en ondersteunt werknemers en werkgevers bij loopbaanvraagstukken. De focus ligt op ondersteunen bij arbeids- en/of functiebeperking.
Christel was binnen Jobcentrum bijna 10j actief als coach voor personen met een psychische kwetsbaarheid en legde zich daarnaast ook toe op loopbaanbegeleiding en coaching van werkzoekenden met een arbeidshandicap. In 2012 werd zij deeltijds stafmedewerker. Sinds eind 2015 is zij adjunct directeur van Jobcentrum.
Zij stond mee aan de wieg van het pilootproject ‘Rentree – werkhervatting na kanker’ dat in 2015 in West-Vlaanderen van start ging. Vanuit een sterk geloof in de ondersteuningsnood, maar ook in de daadkracht van (ex-)kankerpatiënten nam zij de rol van coördinator in het pilootproject op.
Tijdens het pilootproject werd ook het project ‘Kom op voor werk bij Kanker’ opgestart. Dit wil werkgevers ondersteunen wanneer werknemers geconfronteerd worden met kanker. Christel is mede-coördinator van het project ‘Kom op voor werk bij Kanker’.