Dra. Anaïs van Ertvelde

Anais Van Ertvelde

Ik behaalde een master in de geschiedenis aan de universiteit van Gent (2010) met een thesis over de evolutie van de vrouwenbeweging in Nederlandstalig België waarvoor ik de Johanna Naberprijs in ontvangst mocht nemen. Daarop studeerde ik genderstudies aan de universiteit van Utrecht (2012) en was ik gedurende drie jaar de coördinatrice van Sophia, het Belgisch netwerk voor genderstudies.

Sinds 2016 werk ik aan een doctoraatsonderzoek in kader van het ERC-project Rethinking Disability: the Global Impact of the International Year of Disabled Persons (1981) in Historical Perspective (https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/humanities/rethinking-disability-the-global-impact-of-the-international-year-of-disabled-persons-1981-in-historical-perspective<) met de universiteit Leiden als uitvalsbasis. Mijn onderzoeksproject wil de hypothese testen dat het Internationaal Jaar en het daaropvolgende Internationale Decennium een paradigmawissel teweeg hebben gebracht in de wijze waarop beleidsmakers en middenveldorganisaties handicap uitdachten en vormgaven op het internationale en nationale niveau. Met België, Polen en de VS als case studies gaat mijn belangstelling in het bijzonder uit naar de Koude Oorlogscontext en de inwerking van verschillende vormen van staatsvoorzieningen en -organisatie. Mijn onderzoeksinteresses raken ook aan de geschiedenis van sociale bewegingen, van het lichaam, van kwetsbaarheid, van gender en seksualiteit en van (de mogelijkheden tot) historische representatie.