Prof. Dr. Els Clays

Els Clays

Prof. dr. Els Clays is Master in de Criminologie, Master in de Sociologie en doctor in de Medische Wetenschappen. Zij is als docent verbonden aan de vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, waar ze deel uitmaakt van de onderzoeksafdeling Epidemiologie en Preventie. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op stress gerelateerde en andere psychosociale gezondheidsrisico’s, werkgerelateerde gezondheid met bijzondere aandacht voor fysieke en psychosociale belasting, en cardiovasculaire preventie en ziektemanagement. Zij heeft expertise in epidemiologie, biostatistiek, vragenlijstonderzoek, screening van cardiovasculair risico, en ambulatoire meetmethodes voor fysieke en fysiologische parameters.

Zij is Associate Editor bij het A1-tijdschrift BMC Public Health, en is lid van de expert adviescommissie van het WIV (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid), van  de European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, van de International Commission on Occupational Health (ICOH), van het ICOH Scientific Committee of Cardiology in Occupational Health en het ICOH Scientific Committee of Work Organisation and Psychosocial Factors.

Aan de Universiteit Gent doceert zij statistiek (theorie en data-analyse), wetenschappelijke onderzoeksmethoden (kwantitatief onderzoek), epidemiologie, gezondheidssociologie, en het schrijven van een wetenschappelijk projectvoorstel / wetenschappelijke paper. Binnen de opleiding Master in de Gezondheidsvoorlichting en –bevordering is zij voorzitter van de Toetscommissie en lid van de Cel Interne Kwaliteitszorg.