Fons Leroy

Fons Leroy

Fons Leroy is Licentiaat in de Rechten en in de Criminologie en behaalde een bijzondere licentie in de Bestuurskunde en het Overheidsmanagement. Na zijn studies verbleef Fons Leroy (° 23 juni 1954) enige tijd in Canada waar hij een studie maakte over het rechtshulpsysteem. Hij doceerde aan de HISKWA-Arbeidershogeschool in Brussel en was verantwoordelijk voor de studiedienst van de RVA. In 1990 werd hij adjunct-kabinetschef bij de toenmalige Gemeenschapsminister van Tewerkstelling. Gedurende 15 jaar werkte hij als adjunct kabinetschef en later als kabinetschef op de Vlaamse kabinetten van Werkgelegenheid. In 2005 kwam hij aan het hoofd te staan van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Fons Leroy is co stichter, gewezen voorzitter en huidig ondervoorzitter van de vzw Synerjob, de vereniging van de Belgische publieke bemiddelings- en opleidingsdiensten, en lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Hij is tevens voorzitter van het European Network of Publick Employment Services (ENPES). Binnen de World Association of Public Employment Services (WAPES) is hij bestuurder en voorzitter van de strategische werkgroep “Long Term Strategy”. Hij is ook gastdocent “HR-management” aan de Odisee Hogeschool

Daarnaast is Fons Leroy auteur van een groot aantal artikels over arbeidsmarktbeleid, werkgelegenheid en werkloosheid. Hij heeft een vaste column “Quoi Leroy?” in HR.Square. Hierin behandelt hij actuele HR-thema’s. Die colums werden gebundeld in het boek “Bloggen over de arbeidsmarkt” (2011). Zijn meest recente boeken zijn “Werk aan Werk. Recepten voor leukere loopbanen” (2014), “Building Bridges. Shaping the Future of Public Employment Services towards 2020” (2014) en “Work Action Heroes” (2015).

Hij ontving de Prijs van de Vriendschap 2004 (JDV) voor zijn inspanningen inzake diversiteitsbeleid en de HR Award 2007 (PMC) voor zijn rol in het betrekken van HRM in het Vlaams arbeidsmarktbeleid. Fons Leroy werd uitgeroepen tot Overheidsmanager van het jaar 2009 en HR Ambassadeur 2010. Hij ontving de Alumni-prijs 2011 van het Vlaams Rechtsgenootschap van de KU Leuven voor zijn streven naar een meer diversiteitsgericht arbeidsmarktbeleid en de Plus Award 2016 “Leader in Recognition” voor zijn waarderende benadering van elk talent. Zijn organisatie VDAB werd uitgeroepen tot Vlaams Overheidsorganisatie van het jaar 2015 en kreeg datzelfde jaar het label “Recognized for Excellence – Five Stars” en de prijs voor de meest duurzame overheidsorganisatie.