Prof. Dr. Mieke Van Herreweghe

Mieke Van Herreweghe

Annemieke "Mieke" Van Herreweghe (1965) is een Belgisch taalkundige, hoogleraar en vicerector van de Universiteit Gent. Haar onderzoeksinteresses liggen in de diachrone taalkunde van de Germaanse talen, met name van het Engels, de fonologie en de sociolinguïstiek. Ze is in academische kringen echter vooral bekend als een van prominentere onderzoekers naar de Vlaamse gebarentaal.

Sinds 2012 is Van Herreweghe hoogleraar Engelse taalkunde. In datzelfde jaar ontving ze de Minerva-prijs voor onderwijs. Daarnaast was ze voorzitster van de opleiding taal- en letterkunde aan de Universiteit Gent, tot ze in oktober 2016 onderzoeksdirecteur van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte werd.