Prof. Dr. Pieter Verstraete

Pieter Verstraete

Sinds 2014 ben ik als docent historische pedagogiek en diensthoofd van het Centrum voor Historische Pedagogiek verbonden aan de onderzoekseenheid Educatie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven.

In mijn onderzoek focus ik mij op een drietal onderzoekslijnen: 1/ de geschiedenis van pedagogische initiatieven voor personen met een handicap 2/ de rol van emoties in de geschiedenis van personen met een handicap 3/ de geschiedenis van preventie als educatieve ruimte in de context van besmettelijke ziektes zoals TBC, polio en AIDS/hiv en 4/ de relatie tussen kunst, handicap en emancipatie.

Via deze onderzoekslijnen draag ik bij tot het verder uitwerken van de historische pedagogiek als een volwaardige wetenschappelijk discipline binnen de pedagogische wetenschappen. Centraal in mijn benadering staat een sterke gerichtheid op hedendaagse maatschappelijke processen. Daarbij wordt de geschiedenis als een belangrijk middel gezien dat hedendaagse debatten in een kritisch/historisch perspectief kan plaatsen en nieuwe denkpistes kan blootleggen.