Werkplekleren

Leren op de werkvloer, oftewel werkplekleren. Weg van de schoolbanken een job onder de knie krijgen. Een echte werkvloer waar iemand de kans krijgt om competenties te ontwikkelen en werkervaring te verwerven.

De Arbeidsconsulenten van Divergent begeleiden mensen die terug aan de slag willen, maken hen wegwijs, en brengen ze in contact met werkgevers.

Leren op de werkvloer

De werkvloer is de beste plaats om een specifieke job aan te leren. Een stage zorgt voor nieuwe vaardigheden en een extra referentie op je cv. Wil je graag aan de slag? Wij maken je wegwijs en brengen je in contact met werkgevers.

‘In mijn eentje was het me nooit gelukt om een stageplaats te vinden. Divergent kan werkgevers overtuigen om je een kans te geven. De jobcoach ging ook mee naar het eerste gesprek. Die betrokkenheid en persoonlijke aanpak, dat was echt wat ik nodig had. ' - Wendy

Leerplek aanbieden

Geen idee hoe je stages organiseert of administratief aanpakt? Waar vind je die stagiairs? Divergent is een matchmaker die stages en (K-)IBO’s mee organiseert en begeleidt.

leonphillipeuzgent‘Als een stage goed loopt, zien we hun zelfvertrouwen elke dag toenemen. Sommige mensen bloeien hier echt open, dat is mooi om te zien. Zowat 90 procent van onze stages zijn succesvol.’ - Leon Philippe De Ryck, dienstverantwoordelijke Centraal Magazijn UZ Gent

Ontdek meer verhalen van cliënten en werkgevers

Info voor werkgevers

Heeft u een vraag over stages, K-IBO of tewerkstellingspremies? Onze infofiches helpen u alvast op weg.

Contact

Vragen over stages en werkplekleren? Contacteer ons via 09 331 03 31 of

Innovatie

Divergent biedt Gentse academici de kans om innovatieve methodieken op hun waarde te testen. Omgekeerd geven de dagelijkse praktijkervaringen ook aanleiding tot nieuwe case studies. Het is de ideale wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening” (Prof. Dr. Geert Van Hove, diensthoofd Divergent).

De Project Managers binnen Divergent hebben als doelstelling om onze kennis te verbreden en te verdiepen binnen onze expertise. We doen dit o.a. via internationale projecten waarbij we een schakelrol vormen tussen het wetenschappelijk onderzoek en de praktijk bij Divergent, in beide richtingen.

Via ons internationaal project Go4Diversity onderzoeken we i.s.m. VDAB, HIVA, VOKA en GRIP de factoren die een positieve invloed hebben bij werkgevers om zo meer tewerkstellingsplaatsen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking te bekomen. We combineren dit met een internationale uitwisseling van ideeën en werkwijzen.

We trekken steeds de kaart van evidence-based werken. Enerzijds hebben wij 50 jaar ervaring waaruit we kunnen putten, anderzijds is er de nauwe samenwerking met Universiteit Gent waardoor onderzoek omtrent relevante thema’s op de voet gevolgd wordt.

Klachtenprocedure

Wilt u melding maken van een klacht? Raadpleeg dan onze klachtenprocedure.