Medisch Outplacement

coaching.pngVerplichte outplacement bij medische overmacht

Wanneer u als werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigt op grond van medische overmacht, en het officiële re-integratietraject voor definitief arbeidsongeschikte werknemers is volledig doorlopen en beëindigd, bent u sinds kort verplicht om outplacement aan te bieden aan de werknemer.

De werkgever moet de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen.(Bron : Wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, BS 19 april 2019.)

Doel van deze outplacement is de werknemer professioneel te ondersteunen bij het zo snel mogelijk opnieuw werk vinden of een beroepsactiviteit als zelfstandige op te starten, rekening houdend met de gezondheidsproblematiek van de werknemer.

Troeven van Divergent

 • Divergent kan bouwen op 50 jaar expertise in de doelgroep van outplacement bij medische overmacht
 • Divergent beschikt over specifieke expertise in functionele beperkingen op de werkvloer: o.m. autisme, niet-aangeboren hersenletsel, chronische pijn, burn-out, doven en slechthorenden op het werk. Een team van gespecialiseerde arbeidsconsulenten staat klaar. 
 • Divergent is het enige outplacementbureau gelinkt aan een Vlaamse universiteit
 • Divergent draagt evidence based werken hoog in het vaandel.
 • Divergent biedt individuele begeleidingen
 • Outplacement bij Divergent is maatwerk: elke begeleiding is anders. Vertrekkend vanuit de talenten en mogelijkheden van de werknemer, werken we steeds individueel.

Ons outplacement aanbod

Divergent biedt maatwerk: elke begeleiding is anders én we werken louter met individuele gesprekken vanuit de mogelijkheden van de werknemer. Afhankelijk van de noden van het individu, komen onderstaande thema’s meer of minder aan bod:

FASE 1 

 • Psychologische begeleiding bij de verwerking van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
 • Opmaken van een persoonlijke en professionele balans
 • In kaart brengen van de competenties, kwaliteiten en drijfveren van de deelnemer (zelfonderzoek)

FASE 2

 • Hulp bij (her)oriëntering in functie van een realistisch jobdoelwit
 • Bespreken mogelijkheden op de arbeidsmarkt (marktanalyse)
 • Bespreken werkpunten
 • Opstellen van een actieplan

FASE 3

 • Sollicitatietraining (gesprek – CV – brief – testen)
 • Begeleiding bij contractbespreking en bij nieuwe job
 • Administratieve en logistieke ondersteuning en beschikbaarheid

De timing is wettelijk bepaald:

 • Outplacement bij medische overmacht: 30 uur begeleiding binnen de 3 maanden nadat de werknemer heeft ingestemd met het aanbod
 • Andere vormen van outplacement: 60 uur begeleiding over een periode van 12 maanden. Deze verloopt in drie fasen:
  • Fase 1: 20u begeleiding tijdens de eerste 2 maanden
  • Fase 2: 20u begeleiding tijdens de volgende 4 maanden
  • Fase 3: 20u begeleiding tijdens de volgende 6 maanden

De gesprekken gaan door in Gent, Eeklo of Sint-Niklaas.

Welke voordelen?

 • De onrust en ontevredenheid bij de ontslagen werknemer(s) daalt
 • U beperkt het risico op conflicten
 • Uw hulp wordt geapprecieerd door de personeelsleden die wél blijven
 • U creëert een positief imago
 • De kosten voor outplacement zijn fiscaal aftrekbaar
 • Vanaf dag één na het ontslag bieden wij ondersteuning op maat van uw onderneming

Divergent is het het Certo-certificaat toegekend voor kwaliteitsvolle outplacement. Alle outplacement begeleiders van Divergent hebben met goed gevolg de Certo bekwaamheidstest gedaan.

Alle wettelijke bepalingen op een rijtje

Als werkgever moet u outplacement aanbieden aan:

 • medewerkers die een opzegtermijn van minimaal 30 weken hebben en zonder dringende reden worden ontslagen, of
 • medewerkers die 45 jaar of ouder zijn, meer dan 1 jaar ononderbroken bij u in dienst zijn (private sector) en zonder dringende reden worden ontslagen, of
 • medewerkers wiens arbeidscontract door de werkgever wordt beëindigd op grond van medische overmacht

Meer info vindt u op http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=42125

Meer info

Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte kunt u terecht op het nummer 09 331 03 31 of via line.windey@ugent.be