Denk over je competenties voor een niet-academische carrière

Cluster Career management

Het afronden van een doctoraat wordt doorgaans gezien als de start van een academische carrière. Doctors zijn zich echter niet altijd bewust van de bredere loopbaanmogelijkheden buiten de universiteit. Schelstraete Delacourt Associates, een toonaangevend headhunting kantoor, verkent samen met de deelnemers de competenties die tijdens een doctoraat verworven worden en vertaalt dit naar loopbaanperspectieven.

Doelgroep

Leden van de Doctoral Schools

Doelstellingen

• verwerven van een beter inzicht in de competenties, inzetbaar in een niet-academische carrière, die tijdens een doctoraat (kunnen) ontwikkeld worden;
• verwerven van een beter inzicht in de waarde van het doctoraatsdiploma
• verwerven van een beter inzicht in de loopbaanmogelijkheden na het doctoraat
• optimaliseren van de voorbereiding op de arbeidsmarkt

Inhoud

Tijdens het opleidingstraject wordt ingegaan op de bredere competenties die – naast de specifieke wetenschappelijke expertise – ontwikkeld (kunnen) worden tijdens een doctoraatstraject. De focus ligt op competenties die inzetbaar zijn bij het uitbouwen van een niet-academische carrière.

Het traject start met een groepstraining. Vragen die aan bod komen zijn:
• welke vaardigheden worden gevormd tijdens een doctoraatstraject?
• welke competenties zijn van belang voor een loopbaan buiten de academische muren?
• waar situeren zich eventuele knelpunten?

Het traject wordt afgesloten met een individueel coachingsgesprek waarin de interesses en competenties van de doctorandus/a verder in kaart worden gebracht. Op basis hiervan krijgt de doctorandus/a een beter inzicht in de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt en in de richtingen waarin de carrière verder kan worden uitgebouwd.

Format

Het traject start met een hoorcollege, gevolgd door interactieve workshops (samen 0,5 dag) en wordt afgesloten met een individueel coachingsgesprek op een later moment (1 uur).

Trainers

Jonas Soenens, Associate Partner, en Jo Heirman, Associate Consultant bij Schelstraete Delacourt Associates

Datum

op dinsdag 28 juni 2016 van 9:00 tot 13:30

individueel gesprek op afspraak (voor eind december 2016).

Locatie

• Hoorcollege en workshops: leszaal de Brug, 1e verdieping, studentenresto de Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
• Individueel gesprek: Schelstraete Delacourt Associates, Bagattenstraat 165, 9000 Gent

Inschrijven

Uw inschrijving wordt per e-mail bevestigd.

Aantal deelnemers

Maximum 30

Taal

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze voldoende Nederlands spreken en begrijpen om deel te nemen aan het hoorcollege en de workshops; het individueel gesprek kan eventueel in het Engels verlopen.

Evaluatie (doctoral training programme)

Actieve deelname aan het volledige traject. Doctorandi betalen geen inschrijvingsgeld.