Science Communication ('Schrijven voor niet-vakgenoten en pers')

Cluster

Communication skills

Doelgroep

Leden van alle Doctoral Schools

Deze cursus vervangt de vroegere cursussen Populair-wetenschappelijk schrijven en Wetenschapscommunicatie/Science Communication.

Niveau

Alle doctorandi

Inhoud (NL)

  • Als doctoraatsstudent en onderzoeker word je plots gevraagd om een artikel te schrijven voor een blad voor praktijkmensen of andere niet-vakgenoten. Hoe pak je dat aan? Hoe schat je in of je informatie hebt voor de meer algemene pers? Welke informatie moet dan vooraan in het persbericht, het opiniestuk of de blog?

Schrijven voor een ruim publiek is meer dan moeilijke woorden verklaren en achtergrondinformatie geven: lezers moeten zin krijgen om het verhaal te lezen.
Doelstelling van deze workshop is praktische handvaten te bieden waarmee doctoraatsstudenten zelf een populairwetenschappelijke tekst kunnen schrijven, bijvoorbeeld een blad over hun vakgebied voor niet-vakgenoten, een blog of een opiniestuk.

We starten met de vier belangrijke taken vooraf:
•    stilstaan bij je doelgroep
•    bewust zijn van je eigen doelstelling en eventuele beperkingen
•    een afgestemde en scherp afgelijnde kernboodschap kiezen
•    manieren bedenken om je lezer te boeien
Vervolgens ontwerpen we een geschikte tekststructuur, en hoe die essentieel verschilt van de tekststructuur van een vakbladartikel.
Tenslotte buigen we ons over omgaan met jargon en een aantrekkelijke en concrete schrijfstijl.
Tijdens deze workshop ga je ook zelf aan de slag: kernboodschap bepalen afgestemd op je doelpubliek, nadenken over een geschikte tekststructuur, voorbeeldteksten bespreken, feedback krijgen en feedback geven op tekstontwerpen en teksten van collega-deelnemers. Omwille van de beperkte tijd is het NIET de bedoeling dat iedereen tot een afgewerkte publiceerbare tekst komt.

 

  • Writing for non-peers is an interesting challenge. If you stick to an academic writing style and only translate the jargon and give extra background, people will not read your text. But you do not want to be too simplistic either, so what to do?

Purpose of this workshop is to offer practical tools to write your own popular scientific blog, press release, opinion article, magazine article, leaflet, mail or other text. The workshop is also useful if you want to contribute to texts by press officers or (science) journalists.
We start with 4 important tasks beforehand:
•    Defining your audience
•    Being aware of your own purpose and possible limitations
•    Choosing an appropriate and sharp key message
•    Finding ways to attract your reader
After that we design an appropriate text structure, and find how it differs from the structure of an academic publication. We look at ways to deal with jargon and how to write in an appealing and concrete writing style.
This workshop is hands-on: you will define a key message customized to your audience, think about a suitable text structure, discuss texts, give and receive feedback on text outlines of fellow participants.
Lecturer: Ann De Ron worked for 10 years as a journalist and editor for several Belgian and international print media and websites, for instance for the newspaper De Morgen, Knack magazine, MO*Magazine and Natuur & Techniek (the Dutch New Scientist). She is a master in Molecular Biology and has been training researchers in popular scientific writing since 2008.

Data en leslokalen/Dates and Venue

cursus code data
lesuren leslokaal
SCH-1920-02 Donderdag 14 + 28 mei 2020 9:00 - 17:00 FPPW, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent

 

 

Inschrijven/Register

Volg deze link: https://eventmanager.ugent.be/sciencecomm

Indien de cursus volzet is kan u per e-mail vragen op de wachtlijst te komen

Lees het annuleringsreglement: cancellationpolicycourses

Inschrijvingsgeld/Registration fee

Gratis voor leden van de Doctoral Schools - Free of charge for members of the Doctoral Schools. The no show policy applies: no-show policy UGent

Lesgever/Teacher

Ann De Ron. De lesgeefster heeft ruime ervaring als journaliste. Ze werkte onder meer voor De Morgen, Knack, MO*Magazine en Natuur & Techniek. Ze coördineerde WeCom, een communicatieproject voor wetenschappers.

Aantal deelnemers/Number of participants

14

Evaluatiemethode (doctoral training programme)

Actieve deelname aan de workshops; tussentijdse opdrachten