Boek: "La puissance projective" van P. Uyttenhove, B. Keunen en L. Ameel

(21-04-2021)

La puissance projectivePieter Uyttenhove, Bart Keunen, Lieven Ameel, La puissance projective. Intrigue narrative et projet urbain, Collectie vuesDensemble, 264 p. (ISBN 978-2-940563-85-2)

De narratieve verbeelding, zoals die in de literatuur voorkomt, speelt evenzeer een belangrijke rol in het stads- en landschapsontwerp. De stedelijke omgeving ontwerpen betekent eveneens een verhaal vertellen en een netwerk bedenken dat mensen, ruimten, voorwerpen, activiteiten en verspreide beelden samenbrengt in een samenhangend kader.

Sinds de jaren negentig heeft de 'narratieve wending' ons geholpen de creatieve processen die gepaard gaan met het ontwerp van stedelijke en landschappelijke projecten beter te begrijpen. Door middel van verhalen anticiperen stedenbouwkundigen en landschapsplanners op toekomstige situaties en organiseren ze die tot samenhangende gehelen, bestaande uit een veelheid van beelden en hun interacties - net zoals een schrijver dat zou doen.

Het huidige boek, dat zowel naar mythologische figuren als naar moderne denkers verwijst, jongleert met teksten, projecten en beelden, analyses en analogieën en verdiept zo deze literaire parallel. Verschillende disciplines zijn hierbij betrokken: antropologie, chronofotografie, de kunst van het wandelen, filosofie, semiologie, mythologie en kunstgeschiedenis. Van de ruïnes van de Ieper Salient tot Disneyland Parijs, van de Romeinse periferie tot La Défense, dit boek ontwikkelt verschillende case studies en creëert zo een vruchtbare bodem om de stedenbouw en haar uitdagingen te heroverwegen.