Drie onderzoeksprojecten binnen de open call circulaire economie 2019 goedgekeurd!

(17-03-2020)

Binnen de open call circulaire economie 2019 van Vlaanderen Circulair werden recent drie onderzoeksprojecten goedgekeurd waaraan de onderzoeksgroep Bouwfysica meewerkt.

Binnen het onderzoeksproject "EURECA - Effectively Upscaling the Renovation of Envelopes with a Circular Approach" zal een circulair gevelsysteem voor renovatie ontwikkeld worden dat opschaalbaar is en toelaat om bestaande gebouwen op een circulaire manier snel te renoveren.

"Circulair Bouwen: de Mobiele Unit" wil een mobiele demonstratie-unit ontwerpen en bouwen die inzicht geeft in circulaire bouwoplossingen die als alternatief kunnen dienen voor courante constructie-opbouwen. De mobiele unit zal gebruikt worden om architecten, aannemers, ... circulaire alternatieven aan te reiken.

"Mobble on the move" wil een modulair en ecologisch bouwsysteem dat gezond wonen en werken voor iedereen toegankelijk maakt, marktrijp maken. Dit circulair bouwsysteem bouwt voort op het project 'The Mobble' waarmee UGent in 2019 succesvol deelnam aan Solar Decathlon.