FWO beurs: impact klimaatverandering op degradatie

(06-11-2019)

FWOHet FWO heeft een persoonlijke doctoraatsbeurs toegekend aan Isabeau Vandemeulebroucke voor haar project rond klimaatverandering. In samenwerking met de Vakgroep Fysica en Sterrenkunde worden ensembles van klimaatprojecties bekeken voor verschillende uitstootscenario's. Om de duurzaamheid van materialen en constructies te evalueren maken we gebruik van hygrothermische simulatiemodellen. Het doel van dit onderzoek is om daarbij ook rekening te houden met die klimaatprojecties en de onzekerheden die daarmee samenhangen.