Lezingenreeks “Renovating the Belgian Building Stock by 2050”

(18-02-2021)

© UGent, foto Jonas Vandecasteele en Yentl VandendriesscheOm de klimaatopwarming binnen de perken te houden moet het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch gereduceerd worden. In tegenstelling tot een aantal andere sectoren is dit voor het gebouwenpark op technisch vlak relatief eenvoudig te realiseren. Een klimaatneutraal gebouwenpark is echter nog veraf. Tegen 2050 zou 95% van de gebouwen ingrijpend moeten gerenoveerd worden, terwijl we volgens het huidige ritme maar 20 tot 30% zullen halen…

In enkele bijzondere vraagstukken in de opleiding ingenieur-architect wordt onderzoek gedaan naar deze uitdaging. Rekening houdend met technische randvoorwaarden, energetische simulaties, milieu-impact van materialen, en de diversiteit van het gebouwenpark, ontwikkelen studenten strategieën om de milieu-impact maximaal te reduceren.

Deze lezingenreeks wil dit thema open trekken om de uitdagingen scherp te stellen, expertise en ervaring uit het buitenland binnen brengen, en terugkoppelen naar de Vlaamse context. Alle lezingen zijn vrij toegankelijk. U bent van harte uitgenodigd!

Lezingen

  • 24.02.2021 - Prof. Johan Albrecht (UGent) - “Energie en gebouwen in het Europese relancebeleid” (Video)
  • 25.03.2021 - Prof. Laure Itard (TU Delft - NL) - “Energy analytics for sustainable buildings” (Video)
  • 29.04.2021 - Janet Reyna (NREL – USA) - “ResStock: A high-granularity model for developing national and regional building retrofit strategies in the United States”
  • 06.05.2021 - Maarten De Groote (VITO) - “The Flemish Renovation Challenge - 100.000 energy renovations per year, paradigm shift or fiction?”