Mock-up EURECA-project op Gebouw S4 De Sterre

(10-03-2022)

De ambitie van het EURECA-project,  gesubsidieerd door Vlaanderen Circulair, is om een circulair gevelrenovatiesysteem te ontwikkelen dat toelaat om grote gebouwen met een repetitieve gevel (zoals appartementsgebouwen, kantoren..), op een snelle én circulaire manier energetisch te renoveren. Het gevelsysteem moet demontabel en herbruikbaar zijn zodat het kan worden hergebruikt op andere gebouwen.
In kader van dit onderzoeksproject is er een mock-up geplaatst op één van de gevels van gebouw S4 van De Sterre. Binnen enkele weken wordt de mock-up gedemonteerd en terug gemonteerd op de kopse gevel van het gebouw. Hiermee willen we meer inzicht verwerven in de praktische aspecten van  demontage en hergebruik van het systeem (snelheid van uitvoering, schaderisico bij demontage etc.).