Presentatie Brickplay Kortrijk

(13-12-2017)

De stad Kortrijk is volop bezig met de herontwikkeling van de site Kortrijk-Weide tot een multifunctionele parkzone met ruimte voor onder andere een nieuw stedelijk zwembad en een centrum voor volwassenenonderwijs. Voor het onderdeel kunstintegratie werd een beroep gedaan op het architectenbureau MAP13 uit Barcelona, met jarenlange ervaring in participatief ontwerp en realisatie van baksteenconstructies volgens de traditie van Catalaanse gewelven. Onder de naam "Brickplay" koos MAP13 in deze context voor een intensieve samenwerking met studenten architectuur, scholieren van de opleiding bouw, inwoners van de stad Kortrijk en toekomstige gebruikers van de site.

presentatie-brickplay-kortrijk 2.jpgTussen 12 en 15 oktober namen een vijftal masterstudenten van de opleiding deel aan een door MAP13 georganiseerde workshop. De studenten maakten er kennis met form-finding strategieën op basis van fysieke en digitale modellen en bouwden zelfs enkele prototypes van  thin-tile gewelven. De resultaten van deze workshop werden, samen met de ideeën en suggesties uit het overleg met de betrokken partijen, door MAP13 in een concreet ontwerp gebundeld, waarvan de realisatie wordt voorzien in het voorjaar van 2018.

In de komende dagen wordt dit voorstel gepresenteerd aan het team Kortrijk-Weide en het college van burgemeester en schepenen. Voor de deelnemers aan de workshop en alle belangstellenden licht Mariana Palumbo van MAP13 het project en het vervolgtraject toe op maandag 18 december om 18.00 in Texture, Noordstraat 28, 8500 Kortrijk.