Uitreiking Ultima 2023 aan Rotor

(13-05-2024)

Op 30 april 2024 overhandigde de Vlaamse minister van Cultuur de Ultima 2023 in de categorie Architectuur en Toegepaste kunsten aan Rotor.

De Vlaamse gemeenschap heeft een lange traditie in het uitreiken van Cultuurprijzen: het zijn kwaliteitslabels waarmee het culturele belang van het werk van de laureaat erkend wordt. Rotor vzw werkt als Brussels ontwerp- en onderzoekscollectief rond duurzaamheid en circulaire architectuur, één van de oprichters is prof. Lionel Devlieger van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw.

Wij zijn als vakgroep trots en verheugd dat Rotor deze bijzondere erkenning krijgt. Prof. Lionel Devlieger deelt zijn expertise in dit maatschappelijk relevante domein met zijn studenten en bij uitbreiding met onze vakgroep, o.a. in het door hem gedoceerde vak Geschiedenis van de hedendaagse constructie: capita selecta.

Herbekijk de uitreiking van de Ultimas 2023 op VRT MAX, ontdek hier wat Rotor precies doet en lees er de motivering van de jury op na.