Vakgroep maakt tentoonstelling over de Open Oproep

(12-09-2019) De Open Oproep selectieprocedure voor ontwerpers werd rond de eeuwwisseling in het leven geroepen door de eerste Vlaamse Bouwmeester bOb Van Reeth.

De procedure is tot op vandaag een van de belangrijkste instrumenten die het Team Vlaams Bouwmeester hanteert om tot ambitieuze en kwalitatieve publieke architectuur te komen. Niet alleen het huidige aanschijn van Vlaamse steden en gemeenten, ook het denken en spreken over architectuur in Vlaanderen werden er mee door bepaald. Om de twintigste verjaardag van de Open Oproep te vieren, wordt een reizende tentoonstelling aan de Open Oproep gewijd. Ze put uit het rijke archief van de Vlaamse Bouwmeester om concrete Open Oproep trajecten te tonen en te ontleden hoe de Open Oproep condities schept voor een goede en gedragen projectdefinitie en een kwalitatief ontwerp. Daarnaast bevat de expo ook verrassende architectuurinstallaties.

Maarten Liefooghe en Maarten Van Den Driessche stelden met medewerking van Pieter-Jan Cierkens de tentoonstelling samen. Daarnaast werkten nog talrijke andere collega's van de vakgroep mee aan de tentoonstelling. Kris Coremans, Hans Lust en Eef Boeckx tekenden voor de scenografie. Ester Goris maakte samen met Malgorzata Maria Olchowska een panorama van Vlaanderen dat Open Oproep projecten in de Vlaamse nevelstad situeert. Joris Kerremans maakte samen met Louis Seynaeve en Toon Verdonck een Wunderkammer met aspectmaquettes van (semi)publieke gebouwen.

Tenslotte verschijnen in de tentoonstelling ook talrijke Open Oproep ontwerpen van architecten verbonden aan onze vakgroep.

De tentoonstelling is vanaf 20 september te zien in VANDENHOVE Centrum voor Architectuur en Kunst, daarna reist ze ook nog in variaties langs andere steden.
De tentoonstelling is een initiatief van het Team Vlaams Bouwmeester. Ze is een realisatie van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, UGent in samenwerking met Team Vlaams Bouwmeester en het Vlaams Architectuurinstituut.

Meer informatie: Open Oproep. 20 jaar architectuur in publieke opdracht