VANDENHOVE Centrum voor architectuur en kunst opent de deuren

(15-02-2018) Op donderdag 15 februari opent de UGent het Vandenhove-paviljoen. Dit is meteen ook de start van de activiteiten van het VANDENHOVE Centrum voor architectuur en kunst. Het gebouw is ontworpen door Charles Vandenhove en staat naast de Boekentoren.

Het interfacultair centrum VANDENHOVE zal de kunstcollectie die architect Vandenhove in 2012 aan de UGent schonk, inzetten voor het ontwikkelen van onderwijs, onderzoek en tentoonstellingen op het gebied van architectuur en kunst.

Het centrum beschikt daarvoor over een nieuw gebouw, ontworpen en geschonken door Charles Vandenhove.

Tentoonstellingen

Op 15 februari worden ook de eerste twee tentoonstellingen geopend:

- 'Omtrent Support/Surfaces', samengesteld door masterstudenten ingenieur-architect en prof. Bart Verschaffel
- 'Charles Vandenhove, architect', samengesteld door prof. Guy Châtel.

Beide tentoonstellingen kunnen tussen 22 februari en 10 maart bezocht worden.
Openingsuren: donderdag en vrijdag: van 13 tot 19 uur en op zaterdag van 11 tot 17 uur.

Schenking Vandenhove

De Luikse Architect Charles Vandenhove (1927) schonk in 2012 een belangrijke collectie kunstwerken aan de Universiteit Gent. Hij heeft ook de middelen ter beschikking gesteld om een gebouw te realiseren voor het studiecentrum dat met de collectie zal werken. Vandenhove koos hiervoor een terrein naast de Boekentoren van Henry van de Velde. In het gebouw VANDENHOVE is er een atelier, een tentoonstellingszaal en een auditorium ondergebracht.

De schenking Vandenhove vormt de basis van een nieuw interfacultair onderzoeks- en onderwijsproject aan de Universiteit Gent. De vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (faculteit Letteren & Wijsbegeerte) en de vakgroep Architectuur en Stedenbouw (faculteit Ingenieurswetenschappen & Architectuur) zullen samenwerken voor onderwijs en onderzoek over kunstverzamelingen, tentoonstellingsgeschiedenis en tentoonstellingsarchitectuur. In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek worden studietentoonstellingen gebouwd die het universitair patrimonium in het licht stellen.

Info

Website van het interfacultair studiecentrum Vandenhove