Video: Building Stock Lectures - Prof. Johan Albrecht

(05-03-2021)

Om de COVID19-pandemie op economisch vlak het hoofd te bieden heeft de Europese Commissie een ambitieus relancebeleid voorgesteld: Next generation EU. Daarbij is er zeer expliciet aandacht voor het klimaat én het gebouwenpark. Milieu-econoom Prof. Johan Albrecht (Ugent / Itinera Institute) laat zijn licht schijnen op de rol van de overheid, individualisering van collectieve infrastructuur, en geeft aanbevelingen voor een inclusief beleidskader. In de nasleep van de discussie rond de terugdraaiende teller, werpt de vraag zich op of “meer van hetzelfde” is wat we nodig hebben.