Dieter Bruggeman

Doctoraatsstudent

Dieter Bruggeman (°1989) studeerde in 2012 af als burgerlijk ingenieur-architect aan de KU Leuven. Zijn masterproef was getiteld ‘Heterotopia after Civil War, A Case Study on Beirut’ en werd begeleid door prof. Lieven De Cauter en prof. Jihane Sfeir (ULB). 

In april 2013 startte Dieter als onderzoeker aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de UGent binnen het project ‘Modular Patterns in the Horizontal Metropolis’ met als promotor prof. Michiel Dehaene. In zijn doctoraatsproject onderzoekt hij de wederkerige en dynamische relatie tussen het uitbouwen van nutssystemen (bijvoorbeeld voor de distributie van elektriciteit, drinkwater, gas of het rioleringsstelsel) en het verstedelijkingsproces in Vlaanderen vanuit een historisch perspectief. Op deze manier wordt getracht een genuanceerd beeld te krijgen van de uiteenlopende territoriale logica’s die aan de basis liggen van de nevelstad. Onderzoek naar deze logica’s wil de kansen en de beperkingen voor een verdere duurzame ontwikkeling van de nevelstad blootleggen.

Links