Kristiaan Borret

Gastprofessor

Biografie

Kristiaan Borret (1966) studeerde burgerlijk ingenieur-architect (KUL, Leuven) en behaalde aanvullende diploma’s baccalaureaat wijsbegeerte (KUL, Leuven), science politique et affaires publiques (UCL, Louvain-la-Neuve), en Master in Urbanism (UPC, Barcelona).

Kristiaan Borret is Bouwmeester/Maître Architecte van Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Van 2006 tot 2014 was hij stadsbouwmeester van Antwerpen en vervolgens decaan van de faculteit ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij is tevens gastprofessor stadsontwerp aan de Universiteit Gent (sinds 2005).

In zijn loopbaan pendelt Kristiaan Borret tussen theorie en praktijk, tussen publieke en privé-sector, tussen beleid en ontwerp, tussen architectuur en stedenbouw.

Aan de Universiteit Gent heeft hij theoretisch onderzoek verricht omtrent hedendaagse transformaties van stad, stedelijkheid en publieke ruimte, onder meer in de interdisciplinaire onderzoeksgroep GUST (Ghent Urban Studies Team). In het Projectteam Stadsontwerp (KULeuven), Labo S (UGent) en Technum heeft hij gewerkt aan stadsontwerpen, infrastructuurstudies en aanleg publieke ruimte in België, Nederland en Frankrijk.

Kristiaan Borret publiceert regelmatig bijdragen in (vak)tijdschriften en is co-auteur van Homeward. Contemporary Architecture in Flanders (1998) en co-editor van The Urban Condition: Space, Community and Self in the Contemporary Metropolis (1999), Jaarboek Architectuur Vlaanderen 98-99 (2000), 00-01 (2002), 08-09 (2010) en Jaarboek stedenbouw en ruimtelijke planning 2002-2005 (2006).

Kristiaan Borret is lid van de beleidsraad van het Vlaams Architectuurinstituut (VAI) en de raad van bestuur van ICASD-CIAUD (A+, tot 2015). Hij is lid van de Adviescommissie Stedenbouw van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (Nederland) (tot 2012) en het International Scientific Committee van Europan (Frankrijk).

In 2013 ontving Kristiaan Borret de tweejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Architectuur.

Links