Luce Beeckmans

Wetenschappelijk personeel FWO
+32 (0)9 264 39 04

Biografie

Luce Beeckmans is een postdoctoraal onderzoeker bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO). In die hoedanigheid is ze geaffilieerd aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent, het Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre van de Universiteit Leuven en het Urban Studies Centre van de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar de circulatie van ruimtelijke kennis tussen Europa en Afrika, zowel tijdens de kolonisatieperiode als in het kader van ontwikkelingssamenwerking, en als het gevolg van transnationale migratie.

Luce Beeckmans studeerde in 2005 af als burgerlijk ingenieur-architect (optie stedenbouw) aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw (Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) van de Universiteit Gent. Na haar afstuderen werkte ze tot 2007 als architect en stedenbouwkundige bij Stéphane Beel Architecten. Vanaf 2007 promoveerde ze aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG, Faculteit der Letteren) van de Rijksuniversiteit Groningen (Nederland). Op 21 januari 2013 verdedigde ze succesvol haar proefschrift en behaalde ze de graad van doctor in de Letteren: architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. In haar proefschrift ‘Making the African City’ behandelt Luce Beeckmans de Afrikaanse stadsgeschiedenis vanuit een interdisciplinair en comparatief perspectief. Haar proefschrift werd in 2013 bekroond met de Jan van Gelderprijs voor beste kunsthistorische publicatie van het jaar. Luce Beeckmans publiceerde in een brede waaier van tijdschriften (Progress in Planning, Urban History, The Journal of Architecture,…) en presenteerde haar onderzoek op verschillende internationale conferenties (SAH, EAUH, EAHN, ASA, …). Daarnaast droeg ze bij aan verschillende tentoonstellingen (Afropolis, Wonen in Diversiteit, ...). Sinds 2013 is ze als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent, waar ze gedurende twee jaar de onderzoeksgroep Labo S (Labo Stedenbouw) coördineerde. In 2016 verwierf ze een FWO postdoctorale beurs waarin ze haar onderzoek naar de ruimtelijke manifestaties van Afrikaanse diaspora in Europese middelgrote steden verder ontwikkelt.

Luce Beeckmans is lid van het dagelijks bestuur van het Gents Afrika Platform (GAP) en promotor bij het Centre for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR).

Links