Tilke Devriese

Assistent

Tilke Devriese (°1989) studeerde in 2012 af als burgerlijk ingenieur-architect aan de Universiteit Gent. Ze werd vanuit de vakgroep geselecteerd om deel te nemen aan de Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester. Nadien werkte ze mee aan een onderzoeksproject bij Labo A aan de UGent en deed ervaring op als architect. Vervolgens werkte ze zeven jaar voltijds als stabiliteitsingenieur. In 2018 en 2019 behaalde ze daarnaast credits voor verschillende vakken van de opleiding burgerlijk ingenieur.

Tilke startte in 2020 als assistent aan de vakgroep Architectuur en Stedenbouw van UGent. Haar doctoraatsonderzoek gaat uit van de stelling dat ingenieurs in hun werk evenzeer een ontwerpproces doorlopen en bestudeert hoe dit zich verhoudt tot het proces van de architect in samenwerkingen. Ze zoomt in op positie en bijdrage van ingenieurs in ontwerpteams, uitgaande van ontwerpwedstrijden, binnen het kader van hedendaagse architectuurproductie in Vlaanderen. In het kader van haar assistentschap begeleidt ze in ontwerpateliers en bij bijzondere vraagstukken en volgt ze verschillende masterproeven op.

Links