Birds in residence

Ontwerp een volière, een paviljoen voor een vogelsoort naar keuze op het Flageyplein in Brussel. De keuze wordt eerst gemotiveerd, de eigenschappen van de vogelsoort worden nagegaan en daaruit worden de vereisten betreffende het paviljoen afgeleid.

Het paviljoen moet twee functionele ‘polen’ hebben, dat wil zeggen: het moet voorzien zijn van een dienstingang voor de oppassers, en van een meer representatieve ‘zijde’ die zich naar het publiek richt. Het type van het paviljoen wordt hier omgekeerd; het wordt ingezet als een verblijfsruimte voor een dier en de mens betreedt het paviljoen niet. Toch is het paviljoen er bij uitstek voor de mens die van buiten uit naar binnen kijkt, en zich als het ware vergaapt aan het spektakel van het dier in zijn artificiële habitat.


Onderwijs: Atelier bachelor 1 
Academiejaar: 2010 / 2011
Docenten: Guy Chatel en Kim De Raedt