Mass housing – Grands ensembles – Grote wooneenheden

Mass housing – Grands ensembles – Grote wooneenhedenTussen de twee wereldoorlogen werden door de moderne beweging en groepen als Ciam vooral in Duitsland, Frankrijk en Nederland maar ook in andere Europese landen modellen voor collectieve wooneenheden ontwikkeld gestoeld op een sterk overheidsingrijpen, geïndustrialiseerde bouwtechnieken, technocratische planningsprinciepen en een utopisch geloof in de moderniteit. Het bijzonder vraagstuk ging in op het determinisme van deze ‘grands ensembles’ in Oost en West-Europa voor de val van de Muur, en op de daarbijhorende vraag van de ‘maakbaarheid van de samenleving’.

Er werden vier tracks voor de problematisering ervan voorgesteld: ‘autonomie’, ‘economie’, ‘typologie’ en ‘representatie’. Als case-study werden de sovjetrussische ‘mikro rayons’ in Riga bezocht en besproken. Drie gastsprekers gaven feedback: Jan van de Pavert, Carmen Popescu en Manten Devriendt, die ook de reis naar Riga organiseerde en begeleidde. Het onderzoek van de studenten werd verzameld in de vorm van een boek

Seminar report by the students (PDF, 62MB, 424 p.)

Academiejaar: 2012 / 2013
Docenten:
Pieter Uyttenhove, Manten Devriendt

 

Bekijk het fotoalbum