Na-isolatie van bestaande woningen: case-study onderzoek

Er bestaat geen unieke energierenovatiestrategie die voor elk gebouw optimaal is. Het ontwerp, de technische eigenschappen en de staat van het gebouw bepalen mee welke renovatiestrategieën mogelijk zijn.

Elke groep (13) van twee studenten werkte op een andere case-study woning uit het IWT TETRA-onderzoeksproject rond na-isolatie van spouwmuren. De beschikbare data bestond uit de plannen van het huis, werkelijke energiegebruiksdata, monitoringdata met betrekking tot het binnen- en het buitenklimaat en meetdata over de gebouwschil (luchtdichtheid-, warmtestroom-, oppervlaktetemperatuur- en infrarood-metingen). Steunend op hun analyse van deze data, ontwikkelden de studenten twee energierenovatiescenario's voor hun gebouw: een 'pragmatische' en een 'laag-energie' renovatie. Ze beoordeelden en vergeleken hun scenario's op basis van energieprestatieberekeningen, gebruik makend van de Vlaamse EPB-software, en op basis van bouwknopenanalyses, gebruik makend van 3D simulatiesoftware (Trisco).

 


Onderwijs: Bijzondere vraagstukken
Academiejaar: 2008 / 2009
Docenten: Arnold Janssens en Marc Delghust