Oefening bouwdetail – bachelor 3

Oefening bouwdetail – bachelor 3Studenten werd gevraagd de detaillering van een raam in de gevel te reconstrueren van drie gerealiseerde gebouwen. Drie typegevels werden geselecteerd: een gepleisterde gevel, een spouwgevel en een geïsoleerde betonnen gevel. 

Het detail diende naast bouwtechnisch correct, conform de actuele normering en regels van goed vakmanschap, ook communicatief te zijn. 
Verschillende schalen en voorstellingswijzen (met de hand, computer, 2d en 3d) werden geëxploreerd. 

Een van de details diende ook thermisch gemodelleerd met het programma Trisco.

Oefening bouwdetail – bachelor 3

 

Academiejaar: 2011 / 2012
Docenten: Jan Moens, Nathan Van Den Bossche en Stéphanie Mangé