Siedlung Productif. Architecture as Demonstration of an Urban Paradigm

Siedlung ProductifDeze master studio zoomt in op een Brusselse wijk die emblematisch is voor het hedendaagse stadsdebat. Om het met de woorden van Mark Brearley (Cass Cities, London) te zeggen “the city is eating itself”. Nieuwe woningen en voorzieningen die de demografische groei van de stad moeten accommoderen duwen de productieve activiteiten de stad uit. Nochtans hebben ze een belangrijke economische en sociale functie omdat de voormalige industriebuurten langs het kanaal bevolkt worden door een stijgend aantal jongeren en kansarmen. Het is voor (o.a.) architecten en stedenbouwkundigen dan ook een uitdaging om te verbeelden hoe deze productieve activiteiten (lichte industrie, logistiek, recyclage, enz…) opnieuw een plek kunnen krijgen in het stedelijk weefsel.

De studenten onderzochten verschillende ruimtes, activiteiten en strategieën; en vormden dit stadsdeel om tot een labo voor de productieve stad – een “Siedlung Productif”.

Academiejaar: 2014 / 2015
Docenten:
Bert Gellynck, Joachim Declerck

 

Bekijk het fotoalbum