Sluis

SluisVlaanderen heeft één van de meest dense waterwegen-netwerken in de wereld. Gent in het bijzonder vormt de verbinding tussen: de Leie, de Boven-Schelde, de Zee-Schelde, het Kanaal Gent-Oostende en het Kanaal Gent-Terneuzen. Het deel van de Zee-Schelde tussen Gentbrugge en Melle vormt echter een missing link in het waterwegen-netwerk. Het is dichtgeslibd en al 30 jaar onbevaarbaar.

Het project ‘Zee-Schelde Gentbrugge-Melle’ van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal tracht daarin verandering te brengen, met onder andere de bouw van een nieuwe sluis tussen Heusden en Gentbrugge. Aan de studenten van de tweede bachelor om vanuit deze concrete infrastructuur-opgave een visie te ontwikkelen waarbij de gegeven sluis, de op te lossen hoogteverschillen, het omringend landschap, de aanpalende bebouwing, en een nieuw kleinschalig programma geïntegreerd worden in één ontwerp.

De sluis vormt de aanleiding om een nieuw publiek domein vorm te geven. De ontwerpoefening beoogt geen stedelijke ruimte, maar een vorm van micro-centraliteit waarin lokale- en bovenlokale recreatieve programma’s verknoopt worden in het ontwerp voor een bijzondere plek langs de Schelde.

Academiejaar: 2014 / 2015
Docenten:
Frédéric Rasier, Hans Lust, Jan Mannaerts, Kris Coremans, Maarten Delbeke en Sven Verbruggen

 

Bekijk het fotoalbum